Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lika-olika; Djur i vår närmiljö

Skapad 2018-01-30 09:33 i Ervalla förskola Örebro
Förskola
Arbetsområde Lika-olika; Djur Vi kommer, under vårterminen 2018, med djurens hjälp väcka barnens nyfikenhet kring området "lika-olika". Detta för att sedan kunna koppla det till oss själva som individer i olika avseenden.

Innehåll

Varför har vi valt detta innehåll?

Utifrån barngruppens djurintresse kommer vi med djuren som redskap sträva efter att fördjupa barnens kunskaper kring "lika-olika". Genom olika teman kommer vi att väva samman förskolans mål med fokus på matematik, språk, teknik och naturvetenskap.

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

Vi vill väcka barnens nyfikenhet, skapa samtal och öka deras förståelse för "lika-olika".

Hur vill vi arbeta för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

Utifrån barngruppens intressen kommer vi att bedriva ett roligt och utforskande arbetssätt genom att utmana och stimulera deras nyfikenhet, lek och lärande.

För vem? Hur ska det dokumenteras? 

Vi som pedagoger använder oss utav dokumentation som underlag för reflektion och utvärdering av temat. Dokumentationen sker på olika sätt genom bilder, skapande, barnens tankar och kommentarer på unikum och i våra lokaler. Dokumentationen ger både barn och pedagoger, tillsammans och enskilt, möjlighet att reflektera kring temat.

Alla barn deltar efter förmåga och intresse. 

 

Tema  Lika-Olika "Djur i vår närmiljö"

Varför? För att skapa en grund i "Lika-Olika" har vi valt att starta terminens tema med "Djur i vår närmiljö". Detta som en introduktion till olikheter bland djur barnen ser i närmiljön. Att skapa samtal kring färg, form, antalsuppfattning, likheter-skillnader.

Vad? Vi vill väcka barnens nyfikenhet, skapa samtal och öka deras förståelse för "lika-olika".

Hur? Barnen kommer att I helgrupp alt. halvgrupp ges möjlighet att skapa ett djur. I sitt skapande kommer barnen att använda sig av ritpennor/tuschpennor, färger, toarullar och vita pappersark. Lärplattor kommer att finnas tillgängliga för barnen i deras skapande för reflektion kring och om det djur de valt att skapa.

För vem? När alla barn har skapat sina alster är tanken att vi ska synliggöra dessa i vår miljö för reflektion och vidare samtal. Alla barn deltar efter förmåga och intresse. 

Tidsperiod? under februari mars kommer vi att arbeta kring "Djur i vår närmiljö".

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: