Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken åk 7-18

Skapad 2018-01-30 09:49 i Dalskolan Tyresö
Grundskola 7 Historia
Vi kommer under vecka 5-10 att arbeta med en tid i historia som kallas "Antiken". Där kommer vi studera några samhällen, Grekland och Romarriket, som har kommit att betyda mycket för världens utveckling och påverkat hur det ser ut idag på flera olika områden; som hur samhället är uppbyggt, vetenskap, konst m.m.

Innehåll

Upplägg av arbetet i tre delar:

Tidsperiod: v 2-10 -2018

Del 1:Vi ska titta på Mesopotamiens, Egyptens och Kinas flodkulturer. Vi ska se vilka uppfinningar som hjälpte till att utveckla dessa kulturer. 

Del 2: Vi ska studera vad som hände i Grekland, vad de sysslade med som vi ser spåren av idag, i vår tid. Du ska ta reda på mer om det kanske är vårt viktigaste arv från dem: demokratin. Du ska jämföra deras demokrati med vår. Du ska också ta reda på mer om hur kvinnor hade det i Aten och jämföra det med vår tid. Andra saker som vi ärvt från grekerna: Teater, filosofi, tävla i sport (olympiska spel).

Del 3: Vi kommer att studera det romerska kejsardömet och vad har vi ärvt från romarna. Vi kommer också att beröra kejsarna. och då främst Julius Caesar. 

 

Viktiga begrepp: Stadstat, demokrati, folkförsamling, direktdemokrati, arv, stormakt, romarriket, kolonisering, levnadsvillkor, filosofi, akvedukt, folkvandringarna

Vi kommer att resonera om likheter och skillnader samt vad som finns kvar i världen efter dessa omtalade kulturer.

Jag kommer att ha olika typer av kunskapskontroller: staruppgifter. spontana kunskapskoll och eventuellt ett test för att kunna  visa mer analytiska förmågor för de som vill.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: