Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text

Skapad 2018-01-30 10:46 i Nygårdskolan Borlänge
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
Du ska få träna på att skriva instruerande texter och avsluta detta arbetsområde med att göra en instruerande text med enkla och tydliga bilder. Du bestämmer själv vad din instruktion ska handla om.

Innehåll

Du ska lära dig vad som behöver vara med i en instruerande text.

Du ska få lära dig att skriva korta och tydliga meningar med verb i imperativ.

Du ska få skriva en instruerande text tillsammans med de andra i gruppen.

Du kommer att få skriva en egen instruerande text.

Matriser

SvA
Instruerande text

Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Instruktioner
Du har med några steg i din instruktion./Du har med för många små steg. Förbättras genom att du lägger till/tar bort steg.
Du har med några steg men du saknar en del viktiga steg i din instruktion. Läs igenom texten igen och se vad du kan lägga till. Fråga en kompis om hjälp.
Du har med flera steg i din text. De är oftast relevanta och följer en korrekt ordning. Läs texten igen och se om du kan ändra ordning eller förtydliga något steg.
Du har med flera olika steg i din text. Du har dem i en korrekt ordning och de är tydliga och lätta att följa.
Din text har tydliga bilder
Enkla tydliga bilder, på det som texten uppmanar dig att göra.
Du har enstaka bilder med. Förbättras genom att du lägger till någon bild som stöd till instruktionen.
Du har med bilder, oftast är de tydliga och till stöd för din text.
Du har med bilder och de är ett tydligt och bra stöd till din text.
Du använder verb i imperativ
Verbet ska stå i imperativ, en uppmaning att göra något.
Du använder "fel" tempus på de flesta verben. Förbättras genom att du skriver alla verb i imperativ
De flesta verben är skrivna i imperativ. Läs igenom din text och fundera på vilka verb som du behöver ändra på för att få rätt form.
Du skriver alla verb i imperativ
Stavning
Du stavar några elevnära och kända ord rätt. Ämnesorden blir oftast fel. Förbättras genom att du läser igenom din text, tittar i textboken för stöd eller ber din lärare om hjälp med stavningen.
Du stavar de flesta elevnära och kända ord rätt. Ämnesspecifika ord kan ibland stavas felaktigt. Läs igenom din text för att hitta stavfel, ta hjälp av en ordlista, textbok, kamrat eller lärare för att stava orden rätt.
Du stavar elevnära och kända ord rätt. De flesta ämnesspecifika ord är rättstavade.
Du stavar alla ord rätt, några enstaka slarvfel kan förekomma.
Meningsbyggnad
Korta och tydliga meningar. Meningarna börjar oftast med ett verb i imperativ.
Din meningsbyggnad är oftast felaktig. Du använder ibland skiljetecken och saknar ibland stor bokstav.
Du har ibland en felaktig meningsbyggnad. Ibland missar du att använda skiljetecken och storbokstav.
Du har för det mesta en korrekt meningsbyggnad. Oftast använder du rätt skiljetecken och stor bokstav.
Du har en korrekt meningsbyggnad. Du använder skiljetecken på ett korrekt sätt samt stor bokstav.
Textens struktur
En rubrik som talar om vad resultatet blir, en lista över vad som behövs, arbetsgång i kronologisk ordning, samt bilder som stöd.
Din text saknar ett eller flera delar. Rubrik, lista, arbetsgång och bilder.
Din text saknar någon del. Eller så är någon del ofullständig. Rubrik, lista, arbetsgång och bilder.
Din text har med samtliga delar. Rubrik, lista, arbetsgång och bilder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: