Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra år 9

Skapad 2018-01-30 10:57 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Matematik

Innehåll

 

Planering Matematik år 9

 

Bryggan kap 5 Algebra

 

Datum

Moment

Sidor

Uppgifter

Klar

29/1

Variabler och uttryck

136-137

1-14

 

29/1

Mönster och uttryck

138-139

15-20

 

31/1

Förenkla uttryck

140

21-27

 

1/2

Uttryck med parenteser

141

28-32

 

1/2

Minitest 5A

141

1-5

 

5/2

Likheter

142

33-38

 

5/2

Ekvationer

143

39-47

 

7/2

Mer om ekvationer

144-145

48-58

 

8/2

Minitest 5B

145

1-3

 

8/2

Lös problem med ekvationer

146-147

59-66

 

12/2

Formler

148-149

67-75

 

12/2

Minitest 5C

149

1-2

 

14/2

Koordinatsystem

150

76-78

 

15/2

Linjära samband

151

79-83

 

15/2

Proportionellt samband

152

84-85

 

26/2

Repetition

 

 

 

26/2

Andra linjära samband

153-155

86-95

 

28/2

Räta linjens ekvation

156-157

96-100

 

1/3

Minitest 5D

157

1-2

 

5/3

Arbeta tillsammans

158

1-3

 

5/3

Kapiteltest

159

1-8

 

7/3

Öva på det du behöver

 

 

 

8/3

Repetitionsuppgifterna 1  2  3

 

1-17

 

12/3

Prov

 

 

 

12/3

Prov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapiteltest

 

Öva på det du behöver

 

Uppgift

Öva på

Uppgifter

Klart

1

Arbetsblad 5:1

1-4

 

2

Arbetsblad 5:4

1-14

 

3

Arbetsblad 5:5

1-10

 

4

Arbetsblad 5:7

1-9

 

5

Arbetsblad 5:8

1-2

 

Arbetsblad 5:9

1-6

 

6a

Proportionellt samband sidan 152

84-85

 

6b

Sidan155

95

 

7

Andra linjära samband sidan 153

86-88

 

8

Andra linjära samband sidan 153

86-88

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
    Ma  7-9
  • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
    Ma  7-9
  • Metoder för ekvationslösning.
    Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik - Funktioner & Algebra åk 9

F
E
C
A
Matematiska Begrepp
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven har förståelse för begreppen ekvation, variabel, funktion och graf. Eleven kan avläsa en tabell samt tolka enkla grafer.
Eleven har god förståelse för begreppen ekvation, funktion och graf. Eleven kan använda de olika begreppen för att lösa problem samt dra slutsatser.
Eleven kan resonera och argumentera utifrån begreppen och använder dem i sina resonemang och redovisningar. Eleven har djup förståelse i begreppens innebörd.
Rutinuppgifter och problemlösning
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan utföra enkla rutinuppgifter för att beräkna olika värden. Eleven kan avläsa en graf. Eleven kan utläsa enkla samband mellan olika figurer eller tal.
Eleven kan utföra uträkningar i flera steg som kräver sammansatt information. Kan teckna egna funktioner och använda i beräkningar. Eleven kan teckna uttryck utifrån givna mönster.
Eleven kan genomföra rutinuppgifter med avancerade tal. Eleven kan se mönster och likheter och använda dessa i lösningar. Eleven kan själv ställa upp funktioner och arbeta utifrån dem. Eleven kan lösa ekvationer med hjälp av kvadrerings- och konjugatreglerna.
Resonemangsförmåga
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan beskriva hur hen har kommit fram till en lösning på ett enkelt sätt i skrift samt ge förtydliganden i tal.
Eleven kan välja mellan olika lösningsmetoder och uttrycksformer samt tydligt visa i skrift och tal hur hen kommit fram till en lösning.
Eleven kan lösa avancerade uppgifter och problem genom att prova sig fram och väga lösningsmodeller mot varandra. Eleven visar strukturerat och tydligt, samt med lämpliga begrepp, hur hen kommit fram till en lösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: