Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen Biologi

Skapad 2018-01-30 11:00 i Björndammens skola Partille
Grundskola 4 Biologi
Människokroppen

Innehåll

Till dig som elev:

Under större delen av vårterminen kommer vi att arbeta med ämnet "människans organ". Vi kommer att lära oss vilka organ som finns i människokroppen, deras namn, var i kroppen de finns, hur de ser ut och hur de fungerar och samarbetar med varandra.

Arbetsområdet

Du kan säkert redan en hel del om människokroppen! Kanske vet du att du har ett hjärta som pumpar runt blodet och ett par lungor som fylls med luften när du andas in. Men vet du till exempel varför du andas häftigare och varför ditt hjärta slår snabbare när du är ute och springer? I detta arbetsområde kommer du bland annat att få lära dig hur vi andas, hur blodet cirkulerar, hur vi tillgodoser oss näring.

Mål

Du ska känna till vad ett organ är. Du ska även känna till de viktigaste organen i kroppen, deras namn, var de finns, hur de ser ut och hur de fungerar och samarbetar med varandra;

Hjärtat och blodet

Lungorna

Matspjälkningssystemet

Levern och njurarna

Hjärnan och nervsystemet

Skelettet

Musklerna och senorna

Huden

Ögonen

Öronen

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med detta stora område genom att prata, se filmer,  göra experiment och läsa ur Boken om biologi

Redovisningsform

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom muntlig diskussion, skriftligt prov och grupparbete.

Bedömning

Det som kommer att bedömas är om du har lärt dig de viktigaste organen i kroppen, deras namn, var de finns, hur de ser ut och hur de fungerar och samarbetar med varandra. Du kommer även att bedömas utifrån din förmåga att delta i diskussioner och din förmåga att genomföra undersökningar och ett skriftligt prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Bedömningsmatris NO/biologi arbetsområdet kroppen årskurs 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntlig delaktighet
Förmåga att samtala om och diskutera kring enkla frågor
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör människokroppen samt människans organ genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalet och diskussionen framåt
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör människokroppen samt människans organ genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalet och diskussionen framåt
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör människokroppen samt människans organ genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalet och diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den
Undersökningar
Förmåga att genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar som rör människokroppen samt människans organ utifrån givna planeringar på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan genomföra enkla undersökningar som rör människokroppen samt människans organ utifrån givna planeringar på ett ändamålsenligt och fungerande sätt
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar på ett ändamålsenligt och säkert sätt
Tillgodose sig information
Förmåga att tillgodose sig information i t ex texter
Du kan till viss del ta till dig informationen ur texter, samtal och filmer. Informationen gör du om till kunskap, din kunskap som du sedan till viss del kan använda.
Du kan till större delen ta till dig informationen ur texter, samtal och filmer. Informationen gör du om till kunskap, din kunskap som du sedan till större del kan använda.
Du kan i huvudsak ta till dig informationen ur texter, samtal och filmer. Informationen gör du om till kunskap, din kunskap som du sedan i huvudsak kan använda.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: