Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivutveckling och grammatik åk 8, vt18

Skapad 2018-01-30 11:18 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
PP för åk. 8
Grundskola 8 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
I arbetsområdet utforskar ni sambandet mellan grammatik och skrivutveckling. Detta gör ni genom att studera och analysera egna och andras texter av olika slag. Centrala frågor är: Hur kan kunskap om grammatik vara skrivutvecklande? Hur kan jag använda denna kunskap för att utveckla mitt egna skrivande? Hur skiljer sig olika texter åt grammatiskt?

I samband med olika övningar kommer ni att få lära er om ordklasser, satsdelar och satslära.

Innehåll

Det här ska ni göra:

- Ta del av genomgångar om olika grammatiska moment (material finns även på Classroom)

- Arbeta grammatikhäften.

- Helklassgenomgångar och diskussioner om grammatik och dess syfte.

Från Lgr-11:

Syfte:

Från Lgr-11:

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och
om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att ut­
veckla sitt tal­ och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka
sig i olika sammanhang och för skilda syften. [....] Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. [....] Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket gällande dess normer och uppbyggnad,

Bedömningsmoment:

- Elevens muntliga och skriftliga språkanalyser av egna och andras texter utifrån ett grammatiskt språk.

- Elevens deltagande i muntliga och skriftliga aktiviteter som handlar om grammatiska moment. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: