Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2018-01-30 11:32 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Historia
När var vikingatiden? Hur levde man då? Vart reste man? Vad trodde man på? Vad finns det för spår kvar idag?

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi Re
Vikingatiden

Grundläggande
God
Mycket god
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
Du vet när vikingatiden var och kan placera den på en tidslinje.
Du vet när järnåldern och vikingatiden var och kan placera dem på en tidslinje.
Du vet när bronsåldern, järnåldern och vikingatiden var och kan placera den på en tidslinje.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6
Du kan berätta om hur man kunde leva i en vikingaby utifrån en individs perspektiv (man, kvinna eller barn)
Du kan berätta om hur man kunde leva i en vikingaby utifrån flera individers perspektiv (man, kvinna eller barn)
Du kan berätta om hur man kunde leva i en vikingaby utifrån flera individers perspektiv (man, kvinna eller barn) samt hur det var att leva som träl.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
Du kan berätta om något som de resande vikingarna lärde sig eller tog med tillbaka till Norden.
Du kan berätta om flera saker som de resande vikingarna lärde sig eller tog med sig tillbaka till Norden.
Du kan berätta om flera saker de resande vikingarna lärde sig eller tog med sig tillbaka till Norden och förklara hur det påverkade människorna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
 • Hi  E 6
Du kan berätta om något som de resande vikingarna lärde sig eller tog med tillbaka till Norden och hur det påverkar oss idag.
Du kan berätta om flera saker som de resande vikingarna lärde sig eller tog med sig tillbaka till Norden och hur det påverkar oss idag.
Du kan berätta om flera saker de resande vikingarna lärde sig eller tog med sig tillbaka till Norden och förklara hur det påverkade människorna och hur det påverkar oss idag.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
 • Hi  E 6
Du kan berätta om något man hittat från vikingatiden och vad det kan berätta/lära oss om vikingatiden.
Du kan berätta om flera saker man hittat från vikingatiden och vad det kan berätta/lära oss om vikingatiden.
Du kan berätta om flera saker man hittat från vikingatiden och vad det kan berätta/lära oss om vikingatiden samt motivera vilken arkeologisk källa som är mest användbar.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • Hi  E 6
Du kan ge ett exempel på en felaktig tolkning av vikingarna.
Du kan ge ett exempel på en felaktig tolkning av vikingarna och förklara varför det har blivit så.
Du kan ge flera exempel på felaktiga tolkningar av vikingarna och förklara varför det har blivit så.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
 • Hi  E 6
Du kan förklara och använda begrepp som; - Träl - Vikingatåg - Arkeolog - Ätt
Du kan förklara och använda begrepp som; - Träl - Husbonde - Vikingatåg - Arkeolog - Ätt - Hövding
Du kan förklara och använda begrepp som; - Träl - Smedja - Vikingatåg -- Husmor - Arkeolog - Köpmän - Ätt - Missväxt - Hövding - Husbonde
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 • Re  E 6
Du kan berätta om Oden, Tor eller Frej och ge exempel på hur deras namn finns kvar i dagligt språkbruk.
Du kan berätta om någon fornnordisk gud och visa på hur den finns kvar i vår kultur..
Du kan berätta om flera fornnordiska gudar och seder visa på hur de finns kvar i vår kultur..
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott
 • Re  E 6
Du kan ge ett exempel på hur trälar behandlades bra och ett exempel på hur de behandlades dåligt.
Du kan ge fler exempel på hur trälar behandlades bra och fler exempel på hur de behandlades dåligt.
Du kan ge fler exempel på hur trälar behandlades bra och fler exempel på hur de behandlades dåligt samt uttrycka din åsikt om det var rätt att ha trälar eller inte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: