Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So:Nyheter

Skapad 2018-01-30 11:56 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Under vårterminen arbetar vi med aktuella nyheter och samhällsfrågor vi olika tillfällen. Vi utgår från Lilla Aktuellt/Mixat men kommer även ta del av den lättlästa nyhetstidningen 8-sidor.Vi samtalar om händelser i Sverige och på andra platser runt om i världen.Du kommer få möjlighet att skriva ner stödord och reflektioner kopplat till nyheterna. I diskussioner delar du med dig funderingar i såväl mindre som större grupp.

Innehåll

 

     Syfte (förmågor)

 • Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta värderingar och olika perspektiv.
 • Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv

     Centralt Innehåll

 • .De nyheter vi får ta del av kan beröra i många olika delar av samhället  både i och utanför Sverige och kan kopplas till alla punkter i det centrala innehållet
 

       

     Arbetssätt/Undervisning

 • Vi tittar på inslag från Lilla Aktuellt.
 • Du skriver nyckelord/ tankekarta till nyheterna
 • Under programmets gång ska du reflektera kring det du hör och ser.
 • Vi läser tidningsartiklar från 8 sidor, reflekterarar enskilt i par och i helklass (EPA)
 • Efter nyhetsinslagen sammanfattar vi tillsammans i klassen. Läraren gör en tankekarta på tavlan utifrån det som klassen tar upp.
 • Vi lyfter och tar reda på nya ords förklaringar
 • Under tiden vi sammanfattar ges du möjlighet att lyfta dina tankar och funderingar.
 • Efter sammanfattningen väljer du en nyhet som du ska reflektera kring.

     Tid

 • vårterminen 2020

 

 • Bedömning:

 • Kommunikationsförmågan: Du visar nyfikenhet genom att du lyfter dina funderingar, resonerar, argumenterar och diskuterar så att andra förstår. (i par/grupp och helklass)
 • Analysförmågan: Du visar att du kan jämföra, se likheter och skillnader, förklarar varför, ser samband, orsaker och konsekvenser (skriftliga reflektionsuppgifter under arbetets gång samt i diskussioner)
 • Begreppsförmågan: Du visar att du kan använda ämnesspecifika begrepp. (skriftligt prov i slutet av arbetsområdet/alternativ muntligt vid överenskommelse samt i diskussioner)

Matriser

Sh
Kopia av Halmstad Samhällskunskap - Kunskapskrav åk 6

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Sh
Halmstad Samhällskunskap - Kunskapskrav åk 6

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
 • Sh   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh   analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh   söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh   reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: