Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Lika - Olika

Skapad 2018-01-30 12:08 i Ervalla förskola Örebro
Förskola
Alla är olika samtidigt som vi är lika. Kanin och Igelkott hjälper oss och visar hur vi ska vara mot varandra. Hur är vi bra kompisar?

Innehåll

NULÄGE - VARFÖR

Hur ser det ut i barngruppen idag? Vilka behov ser vi?

Alla barn har rätt att känna sig trygga på förskolan. Vi har märkt att barnen ibland har ett aggressivt sätt mot varandra. De har många gånger svårt att närma sig varandra; de tar saker för varandra; språket är ibland "hårt".

 

SYFTE - VAD

Vad ska utvecklas? Vad vill vi att barnen ska ta till sig?

Barnen ska ta till sig ett sätt där man är vänlig och snäll mot sina kompisar. Vi ska ge dem redskap för hur vi är när vi är bra kompisar.

Barnen ska veta att det är ok att vara olika; att alla är olika; att vi har rätt att vara olika och att alla ska respekteras för det.

De ska veta att slag inte är det första man använder i en konflikt.

De ska själva kunna säga "stopp-jag vill inte" istället för att direkt ta hjälp av en pedagog.

De ska kunna ställa upp för en kompis som de kanske ser blir tråkigt bemött av en annan kompis.

 

GENOMFÖRANDE/METOD - HUR

Hur gör vi? Vilka aktiviteter ska vi använda oss av för att utveckla barnens förmågor?

Vi kommer att ta hjälp av "Kompisböckerna" och handdockorna som hör till - Kaninen och Igelkotten. Vi kommer att läsa böckerna; diskutera vad som händer; konkretisera med hjälp av handdockorna.

Böckernas teman är:

- Prata om när något är fel

- Lyssna på varandra och komma överens

- Dela med sig

- Samarbeta

- Vänta på sin tur

- Säga förlåt

- Visa känslor

- Sprida glädje

- Säga stopp

Barnen får vara med och ge förslag på hur vi är när vi är bra kompisar. Vi skriver ut alla förslag med hjälp av datorn. Texterna sätter vi på de hjärtan som barnen målar och sätter upp alla hjärtan på vår "Hjärte-dörr" (dörren in till barnköket).

Måla/trycka händer - våra stopphänder.

Leka lekar - för att träna samarbete; lyssna på varandra; visa känslor

 

DOKUMENTATION

Hur ska vi dokumentera? Vem dokumenterar?

Pedagogerna dokumenterar med hjälp av bilder och filmer. Vi reflekterar dokumentationen med barnen. Föräldrar delges dokumentation med hjälp av Unikum på avdelningens blogg.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: