Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Natur och miljö VT- Förskoleklass

Skapad 2018-01-30 12:33 i Aspenässkolan Lerum
Temaarbete om naturen utifrån boken "Floyd i Kokkolokkoskogen" från Håll Sverige rent. Solen, vinden, vattnet och växternas betydelse i vår natur.
Grundskola F NO (år 1-3) Teknik Svenska
Nu ska du få följa flugsnapparen Floyd och hans vän fjärilen Dojdojs äventyr under en vår och sommar i Kokkolokkoskogen. De träffar solen, vinden, vattnet och naturens växter, som alla lär dem om vår natur och miljö. Du kommer också att få lära dig om hur allt hänger ihop i vår naturen.

Innehåll

Syfte

 

Undervisningen ska bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. Undervisningen ska även utmana och stimulera elevernas intresse för olika tider, platser och kulturer.

Mål

Du kommer lära dig om:

 • solen, vinden, vattnet och växters betydelse och funktion i naturen.
 • hur Flugsnappare lever och bor.
 • varför vissa fåglar flyttar- flyttfåglar.
 • vad årstider är och vad de heter.
 • insekter och maskar, deras betydelse.

 

 

Innehåll:

Du kommer att få:

 • lyssna på boken "Floyd i Kokkolokkoskogen" från Håll Sverige rent, och utgå ifrån den.
 • uppleva naturens växlingar utomhus i grupp, studera årstidernas växling.
 • experimentera med solljus, vatten och luft i grupp.
 • titta på filmer om flyttfåglar, insekter, maskar m.m.
 • bygga upp en naturmiljö - Kokkolokkoskogen tillsammans i gruppen.
 • arbeta skapande på olika sätt utifrån temat.
 • plantera och så frön
 • fotografera och dokumentera naturens växlingar
 • skriva och rita faktatexter
 • sjunga sånger utifrån temat

 

 

 

Metod:

Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • Lgr11
   kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
 • Lgr11
   skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
 • Lgr11
   utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

 

Koppling till läroplanen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: