Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myrans pedagogiska planering Geometriska former

Skapad 2018-01-30 12:36 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Utifrån temasagan vill jag introducera geometriska former för barnen.

Innehåll

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av? Vad har barnen delaktighet och inflytande i? Lärande objekt: Vad riktar vi barnens intresse mot, utvecklar deras förståelse för och undervisar om?

Barnen ska få möjlighet att bekanta sig med geometriska formerna cirkel triangel och rektangel. 

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen? Till exempel pedagogiska miljöer. 

Genom sånger uppmärksammas de geometriska formernas färg och form. Formerna kommer att sättas upp i den pedagogiska miljön för att väcka barnens intresse och nyfikenhet. 

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

Vid berättandet av temasagan Kommer Loppan att möta geometriska familjen. Geometriska familjen är ledsna för dem har ingen färg. Loppan undrar om barnen på Myran vill hjälpa henne att sätta färg på geometriska familjen och i utbyta skall Loppan lära barnen en matematiksång. Utifrån tidigare undervisningar vet jag att barnen är intresserade av att måla och sjunga. 


Hur planerar vi att arbeta med: Normkritiskt förhållningssätt, flerspråkighet, hållbar utveckling, Grön flagg, kulturell mångfald, estetiska lärprocesser, motorik och hälsa samt värdegrund.

Vi räknar på olika språk och lägger till fler pronomen i sångerna. 

 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: