Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bockarna bruse

Skapad 2018-01-30 13:08 i Ringblomman Örebro
Förskola
Glanshammars förskolor

Innehåll

Avsnitt 1

1.  Nuläge / Bakgrund
    - Vad är barnen intresserade av?

Barnen har visat intresse för sånger och böcker, de vill gärna sjunga sånger och titta/läsa i böcker. Vi har valt ut bockarna bruse för att det är en enkel berättelse som passar för yngre barn.

    - Vad gör barnen ?

De vill gärna läsa böcker, läsa flanosaga, sjunga sånger.

 

2. Syfte
   - Varför ska vi jobba med det här?

Vi ska jobba med bockarna bruse för att ge barnen möjlighet ta sig an berättelsen i olika uttrycksformer, så som sjunga, flano, sång, dans, läsa, drama, leka och musik.

 

3. Prioriterade Läroplansmål
   - Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

Se läroplansmålen nedan.

 

4. Metod/ Arbetssätt
   - Hur tänker vi gå tillväga? 

Vi tänker dela barngruppen i tre mindre grupper där vi kommer att presentera bockarna bruse i sång, flanosaga, bok och film. Vi kommer att göra detta även i stor grupp tillsammans med alla barnen vid t.ex. fruktstund.

Barnen kommer att få skapa egna bockar och vi ska dramatisera berättelsen.

 

   - Ansvarsfördelning i arbetslaget?

Vi ansvarar för varsin grupp när vi har aktiviteterna och vi fördelar arbetet på våra planeringar.

   - Anpassning till barngruppen, behov?

Det här är första gången som barnen jobbar med projekt, så vi anpassar projektet efter barnen.

Vi kommer arbeta med projektet i en stund varje gång, eftersom barnen är små och orkar inte hålla fokus så länge.

   - Material och metoder?

Flanotavla, Flanosaga, inplastad bok, och sång, fingerdockor, rekvisita, projektor, lärplatta, bilder på bockar som vi har på vår projektvägg, målarbild av bockar som barnen ska få limma dit silkespapper på. 

 

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling 
  - Vad gick bra och  Varför?

- Vad gick mindre bra och Varför?
  - Vad behöver vi utveckla?

Vad tar vi med oss av detta ?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: