Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligioner

Skapad 2018-01-30 13:16 i Domarringens skola Uppsala
Jämföra och se likheter/skillnader i kristendomen, islam och judendomen.
Grundskola 3 Svenska Religionskunskap
Religion har i alla tider funnits där det har funnits människor. Religioner och andra livsåskådningar är centrala inslag i den mänskliga kulturen. I vårt mångkulturella samhälle är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa förståelse mellan människor.

Innehåll

Mina mål


Du ska visa att du kan:

 • jämföra och se likheter/skillnader mellan de olika religionerna.

 

 

Innehåll

Arbetsområdet kommer att handla om  världsreligionerna kristendomen, islam, judendomen, hinduism och buddism. Fokus kommer att ligga på kristendom, islam och judendom.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta enligt följande under några veckor vt-18.

 • gemensamma samtal och diskussioner
 • visa film och bildspel
 • gemensamma genomgångar
 • skriva och läsa kortare faktatexter och arbeta med gemensamma tankekartor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3

Matriser

Re Sv
Bedömningen gäller att muntligt och skriftligt kunna göra jämförelser.

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Förmågan:
Jämföra de olika religionerna.
Du kan med hjälp ge exempel på likheter och skillnader mellan de olika religionerna.
Du kan ge exempel på likheter och skillnader mellan de olika religionerna på ett enkelt sätt.
Du kan ge exempel på likheter och skillnader mellan de olika religionerna på ett utförligt sätt.

Ny rubrik

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: