Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Priomål Almunge 2017-2018 Normer och värden

Skapad 2018-01-30 13:31 i Almunge förskola Uppsala kommunala förskolor
Sländornas prioriterade mål normer och värden
Förskola
Prioriterat mål: Normer och värden

Innehåll

Normer och värden

Mål Att varje barn får möta normvidgande pedagogik som utvecklar öppenhet och samma möjlighet till utveckling oavsett kön, tro, ålder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller funktionsvariation.

Metod: Att alla, barn och pedagoger, ska få:

  • Göra övningar ur boken "Normkreativitet i förskolan".
  • Ha fokus på samarbete och samspel
  • Reflektera kring mångfald och att alla behövs (tex olika djur, vad har de för del i kretsloppet, alla är viktiga)

Så här tänker vi:

Vi skapar lärmiljöer för olika möten av samspel. Vi arbetar normvidgande genom dokumentation, appar och filmer från UR tex. Vi är medvetna om vårt förhållningssätt och hur det påverkar barnen.

 

Utvärderas: Juni 2018

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: