Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompistema.

Skapad 2018-01-30 14:05 i Tärnsjö Förskola Heby
Förskola
Vi ska lära oss bli bra kamrater.

Innehåll

Bakgrund: Under vt-18 kommer vi jobba med kompisböckerna. Vi har observerat att barnen behöver lära sig visa hänsyn, respekt, solidaritet och ta ansvar.

(Här skriver ni bakgrunden till varför ni valt detta tema - ex barns visade intresse, observationer m.m.) 

Syfte:Vi har sett att barnen inte visar hänsyn, vara goda kamrater,tar ansvar för sina saker m.m

(Här skriver ni om varför ni ska jobba med detta tema) 

Mål:Vi har en tanke att alla ska visa hänsyn, ingen ska kränka någon, vara en bra kamrat och lyssna på varandra.

(Här skriver ni målet med temat - dvs vart ska ni och hur ser det ut när ni är framme? )

Arbetssätt:Vi ska jobba med 1 bok i taget i smågrupper det ska inkludera intervjuvfrågor, lekar, sånger, diskussioner vuxenteater m.m

(Här skriver ni hur ni ska jobba med temat. Glöm inte att lägga till läroplansmål och uppgifter nedan under fliken Lägg till.

Uppgifter är de aktiviteter ni tänker göra - ex handavtryck)

 

Uppgifter

 • v.4 jobbade vi med STOPP

 • v5 & 6 har vi jobbat med boken" Lyssna och kom överens ".

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: