Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gorbi- Robotar

Skapad 2018-01-30 14:11 i Tallbackens förskola Nykvarn
Kopiera mallen och döp om den. Ex Pedagogisk planering för ....
Förskola
Pedagogisk planering för projektet. Gorbi.

Innehåll

Syfte och bakgrund

Barnen visade stort intresse för årets (2017) julkalender. Detta ville vi fånga upp och vi fick med oss barnen från början. På initiativ från ett av barnen började vi skapa en Robot. En Gorbi. Han följer med oss i vårt arbete och är en del av vår verksamhet. Utifrån detta kommer vi att arbeta på olika sätt med Gorbi i skapande, matematik och teknik. (robotar). 

Mål

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.

Arbetssätt/metod

Vi kommer att arbeta med skapande på lite olika sätt för att bygga upp en värld där Gorbi kan bo. Vi vill att barnen ska ha inflytande över innehållet och att vi tillsammans leder arbetet framåt. Vi vill erbjuda barnen olika materiel och tekniker i skapandet och att de även börjar reflektera över det matematiska i skapandet.

Utveckling och process dokumenterar vi i Blogg och barnets Lärlogg

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: