Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Skräp och Återvinning

Skapad 2018-01-30 14:21 i Östra Stenhagen grundsärskola Uppsala
I Tema Skräp och Återvinning arbetar vi med lärande om nedskräpning, och återvinning av material och förpackningar samt med medvetenheten om hur våra egna val och handlingar påverkar vår miljö och vår natur
Grundsärskola 1 – 6 Verklighetsuppfattning Vardagsaktiviteter Motorik
I Tema Skräp och Återvinning arbetar vi med lärande om nedskräpning, och återvinning av material och förpackningar samt med medvetenheten om hur våra egna val och handlingar påverkar vår miljö och vår natur

Innehåll

Syfte med Tema Skräp och Återvinning

Vi arbetar med Tema Skräp och Återvinning för att du ska få lära dig att ta ansvar för milö och natur genom att göra bra val och att ta hand om skräp och sopor på ett ansvarsfullt sätt.

Det är också bra för dig att lära dig vilka ord du kan använda när du pratar om skräp, sopor och återvinning med någon annan. 

 

Centralt innehåll i temat Skräp och Återvinning

Du ska få lära dig om skräp och återvinning...

 • hur man sorterar olika material och förpackningar
 • vad de olika förpackningarnas material heter, hur de känns och hur de ser ut
 • vad som händer med återvunna förpackningar och hur de blir nya saker
 • Hur de val vi gör påverkar vår natur och miljö

Arbetssätt i Tema Skräp och Återvinning

Så här ska vi arbeta med temat:

 • Se på filmer om skräp, sortering och återvinning
 • Lära oss dekaler för sortering genom att sortera i klassrummet
 • Sortera och lämna skräp vid den närmaste återvinningsstationen vid skolan
 • Göra studiebesök till återvinningsstationen, skrotcentralen, pumphuset
 • Göra skräpkonst
 • Delta i Hsr:s skräpplockardag tillsammans med övriga elever på skolan och plocka bort allt skräp från skolgården och omgivande gröna ytor
 • Arbeta med allemansrätten 

Kunskapsbedömning - Så här visar du vad du lärt dig

 • genom att delta i våra gemensamma lektioner
 • genom att delta i samtal om skräp, sopor och återvinning
 • genom att använda ord och begrepp som har med skräp, sortering och återvinning att göra 
 • genom att delta i sortering av skräp och förpackningar och visa att du förstår skillnaden mellan olika material och hur de ska sorteras

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  MOT  1-9
 • Återvinning och hur den fungerar.
  VAA  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  1-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-9
 • Hur människans olika val och handlingar kan påverka naturen och miljön och vad detta innebär för en hållbar utveckling, till exempel källsortering och val av färdmedel.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar vid återvinning och källsortering och i kommunikation om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
  VAA   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Eleven återvinner och källsorterar och kommunicerar om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
  VAA   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  VAA   9
 • Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9
 • Eleven beskriver och sorterar också konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
 • Dessutom kommunicerar eleven om hur olika val och handlingar påverkar naturen och förutsättningarna för en hållbar utveckling och ger exempel på hur risker i närmiljön kan undvikas.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: