Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yrken

Skapad 2018-01-30 14:28 i Fontinskolan Kungälv
Vi kommer att arbeta med temat olika yrken. Vad är ett yrke och har du ett drömyrke?
Grundskola 1 SO (år 1-3)

Vad är ett yrke? Vilka yrken behövs för att ett samhälle ska fungera? Kan man säga att ett slags yrke är viktigare än ett annat? Har du ett drömyrke? Vilka yrken finns i din släkt? Detta är några av de frågor vi ska diskutera under arbetsområdet- YRKEN.

Innehåll

 

Syfte med temat

Eleverna ska utveckla sin förmåga i att reflektera hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. De ska träna din förmåga att berätta och beskriva samt använda begrepp som har med yrken att göra.

Konkretiserade mål:

 • att veta vad ett yrke är
 • att kunna ge exempel på några olika yrken och vilka arbetsuppgifter som ingår i yrket.
 • att kunna ge exempel på och berätta om vilka samhällsfunktioner som polis, brandkår, ambulans och skola har.

Bedömning av arbetsområdet

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • kunna lyssna aktivt vid filmvisning eller när någon berättar om ett yrke.
 • kunna beskriva samhällsfunktioner, yrken och verksamheter i närområdet
 • kunna berätta kortfattat om ett yrke och berätta varför det är viktigt i samhället

Undervisning.

Under detta arbetsområde kommer du att:

 • titta på filmer och samtala om yrken
 • muntligt redovisa för dina kamrater om ditt drömyrke
 • få besök av människor med olika yrken
 • söka information om yrken och skriva om yrket du fördjupat dig i
 • öva på att söka information på nätet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3

Matriser

SO
SO - Yrken och centrala samhällsfunktioner

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Centrala samhällsfunktioner
 • Sh  1-3
Känner till att det finns centrala samhällsfunktioner.
Känner till och kan ange några centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
Känner till och kan ange några centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola. Har förståelse för varför ett samhälle behöver dessa samhällsfunktioner.
Yrken och verksamheter i närområdet
 • Sh  1-3
Känner till några yrken.
Känner till några och anger några yrken och verksamheter i närområdet.
Känner till flertalet och anger många yrken och verksamheter i närområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: