Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 1

Skapad 2018-01-30 14:35 i Rödsleskolan Oskarshamn
Pedagogisk planering för musik år ett.
Grundskola 1 – 3 Musik
Under året kommer vi sjunga tillsammans, spela instrument enskilt och i grupp, öva takt och puls, rörelse, träna oss på att skriva egna låtar. Dansa, sätta egna ljud till sagor med sin egen kropp och med instrument.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med undervisningen är att ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

 Det centrala innehållet i undervisningen är:

Arbetssätt och undervisning

 • Imitiationsövningar med rösten och klapprytmer
 • Dans, par och ringdans
 • Ensambelspel med tonbox, triangel, claves, maraccas och kör 
 • Skapa och framföra en låt, utifrån en känd melodi (barnvisa)
 • Rytmövningar 
 • Vad är en orkester- vi tittar och går igenom  vilka instrument och instrumentgrupper.
 • Sångträning med bland annat nationalsången och några vanliga svenska psalmer så som Den blomstertid nu kommer.
 • Hörövningar - träna på att urskilja vilket instrument som spelas.
 • Samtal om musikupplevelser
 • Musiklekar

Undervisningen är grundad i att "Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra." (kap 1 sid 9)

Eleverna får därmed träna sin förmåga att "använda kunskaper från de estetiska kunskapsområdena för samhällsliv och vardagsliv" (Kap 2, sid 13)

De får även "kunskaper om och insikt i det svenska kulturarvet" och "får tal del av olika uttrycksformer" (kap 2 sid 13 och 14)

Visa vad du lärt dig

Du kommer få visa vad du lärt dig  genom att:

- härma din lärare i röst- och klapprytmer

- följa en dirigents olika uttryck

- skapa och framföra en egen låt 

- sjunga unisont och i kanon

- dansa och visa upp.

- i hörövningar säga vilka instrument som spelas

- berätta olika musikupplevelser du haft

 

Tidsram

Arbetet pågår under hela läsåret.

Bedömning

Bedömning pågår under hela arbetets gång.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: