Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagan om Bockarna Bruse

Skapad 2018-01-30 14:37 i Galaxens förskola Helsingborg
Förskola
Under förra terminens projekt tema vatten visade barnen stort intresse för sagan om Bockarna Bruse. Vi har valt att följa barnens intresse och använda sagan om bockarna Bruse för att ge barnen förutsättningar att utveckla språk, matematik, kreativitet och fantasi. Barnen skall också ges förutsättningar till att utveckla sin inlevelse och samarbetsförmåga.

Innehåll

Mål:

Vi vill att barnen skall utveckla sin förmåga att använda och förstå begrepp och se samband mellan begrepp. Utveckla

sin förmåga för grundläggande matematik såsom antal, ordning, läge och riktning.

 

Vi vill också ge förutsättningar för barnen att utveckla sin samarbetsförmåga, fantasi och föreställningsförmåga och att

förmedla tankar och erfarenheter genom skapande, rörelse, sång och musik.

 

Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att bygga och konstruera med olika material och tekniker. 

 

Hur gör vi?

 

Vi kommer arbeta i grupper utifrån barnens behov och utmaningsnivå.

 

Vi använder oss av konkret material i form av leksaksbockar, flanosaga, bilder att dramatisera med, sång,

musik och agerande. Vi ser till att det finns lärandemiljö tillgänglig där barnen på eget initiativ kan leka/agera

och reflektera över arbetet.

 

  Det är viktigt att vi pedagoger är närvarande, nyfikna och delaktiga i barnens lek, att vi finns på golvet på barnens

nivå för att sätta ord på det de gör, leda dem framåt i sagans lek och är lyssnande och inkännade.

 

Under arbetets gång får barnens intresse och behov styra hur arbetet skall fortlöpa. 

 

Metod:

 

Vi introducerar temat med hjälp av flanosaga om Bockarna Bruse, konkret med figurer från sagan och genom

att dramatisera sagan för barnen och använda sången om Bockarna Bruse.

 

Arbetet kommer sedan fortlöpa i grupper och vi kommer använda oss av kort på Bockarna Bruse,

så barnen vet att det är grupparbete som gäller.

 

Dokumentation:

 

Under projektets gång kommer vi dokumentera genom Unikum, men även genom att ha en  dokumentationsvägg
på avdelningen, synlig för barnen. Detta för att projeket ska vara levande för barnen och för attt vi ska få
tillfällen att samtala med barnen kring det vi gjort och lärt oss.
 

Dokumentationen kommer ligga som grund för hur projektet fortlöper och för barnens och pedagogernas

 reflektioner och samtal kring Bockarna Bruse. Dokumentationen ligger även till grund för personalens

fortsatta planering av projektet och för våra egna reflektioner och diskussioner på vår planeringstid.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: