Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen - En underbar maskin

Skapad 2018-01-30 14:43 i Andersbergsskolan Halmstad
Kroppen
Grundskola F Idrott och hälsa Biologi Svenska Teknik Musik NO (år 1-3)
Tänk vilken maskin vår kropp är: Vi kan bland annat andas, gå, höra och känna med vår kropp. För att vi ska kunna ha en fungerande kropp behöver vi att våra viktigaste organer ska fungera korrekt. Men vilka är dessa organer? Hur fungerar vår kropp? Hur kan vi känna olika känslor?

Innehåll

Varför?

Vår kropp är en fantastisk maskin som vi ofta tar förgivet. Men vet vi hur den fungerar? Det är viktigt att barnen i tidig ålder får lära sig att ta hand om sig själva. Vad händer om vi inte är försiktiga med vad vi äter samt inte sover som vi ska?

 

Syfte/Mål

Vårt syfte är att få en kunskap om vår kropp och dess funktion.

 • Vad som är viktigt för att kroppen ska må bra.
 • Namn på några kroppsdelar och inre organ.
 • Några kroppsdelars funktion.
 • Vad vi har för sinnen och vad vi uppfattar med dem.
 • Att göra undersökningar som handlar om människan.

Vi ska också utveckla vår begreppsliga förmåga genom att prata om biologiska begrepp exempelvis led, kroppsdel, organ, sinnesintryck, osv

Vår analysförmåga, kommunikativa förmåga och metakognitiva förmåga tränas också i temat om kroppen.

Undervisning och arbetsformer

För att lära oss detta ska vi:

 • läsa texter och titta på bilder. 
 • titta på filmer och göra övningar tillsammans på iPad.
 • ha gemensamma diskussioner i klassen.
 • arbeta praktiskt.
 • göra undersökningar.

 

För barnen

Vi vill att barnen i förskoleklassen ska arbeta med:

¤ sammarbetsövningar

¤ samtal kontinuerligt enskilt, i grupp, halvklass och helklass

¤ titta på film om kroppen

¤ beröring genom massage och lekar

¤ vissa teman på skolan är klassöverskridande

För pedagogerna

Det är viktigt för oss pedagoger att barnen får en förförståelse om sin kropp som är en viktig del av oss. De ska ha en kunskap om kroppens funktion, organernas  funktion och blodets viktiga uppgift.

 

Eleverna visar hur de lärt sig genom att:

 • vid en gruppuppgift/lek ska alla vara delaktiga och lyssna på varandra (samarbeta).
 • kunna bjuda in andra till diskussion, visa omtanke och respekt
 • kunna respektera sig själv och allas olik- och likheter (våga ta ställning och stå för dina åsikter.)
 • kunna vara en god kompis och vara hjälpsam under olika uppdrag

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: