Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattentema 2018

Skapad 2018-01-30 14:55 i Helenedal ULNA Förskolor
Förskola
Vårt vattentema.

Innehåll

VATTENTEMA 2018

 

NULÄGE

Vi ser att många av barnen ofta dras till vattenpölar, takdropp, rinnande vatten i stuprör, is och istappar. De bygger snögubbar och snöborgar. Den här vintern har det varit varierande väder med både tö och snö. Vi vill därför få barnen mer intresserade och utmana dem och att de få en förståelse för att vatten uppträder i olika former så som fast, flytande och ånga. Vi tar hjälp av årstiden för att kunna utföra en del av experimenten.

INTERVJUER MED BARNEN

Vad vet barnen redan idag. Har de några infallsvinklar på ämnet som vi inte känner till. Vad vill de lära sig o.s.v.

 

MÅL OCH SYFTE

Syftet är att barnen skall få upptäcka och utforska vatten i olika former. Vi vill att arbetet skall präglas av barnens intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje. Genom att exempelvis experimentera på ett lekfullt sätt och att använda våra sinnen ger vi barnen möjlighet att utveckla kunskaper kring fenomenet vatten. Vi utgår från barnens intressen och följer upp med experiment och aktiviteter.

Under vårt arbete med temat skall barnen ges möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta, samtala och reflektera enskilt och i grupp och utmanas.

METOD

 • Vi experimenterar och använder oss också av experiment från våra naturvetenskapslådor..
 • Vi samtalar mycket med barnen under experimenten och aktiviteterna så språket stimuleras.
 • Vi leker med vatten, snö och is både inne och ute.
 • Vi tittar på var det finns vatten i naturen.
 • Vi skapar med snö och is ute. Barnen får samarbeta med varandra.
 • Vi sjunger och läser böcker med ämnet

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem dokumenterar?
Progressionen av barnens upptäckter och lärande ska dokumenteras. Vi dokumenterar i unikum. Alla i arbetslaget dokumenterar aktiviteter för hela gruppen och varje pedagog dokumenterar speciellt för sina ansvarsbarn.

 

VI VILL ANKNYTA TILL LÄROPLANEN GENOM ATT NÄRMARE TÄNKA PÅ DESSA ÄMNESOMRÅDEN OCH AKTIVITETER:

Matematik: Olika storlek på kärl, olika mått och vikt

Naturvetenskap: Flyta, sjunka, rinna, hälla, ösa, förvara, temperatur o.s.v. Olika blandningar med vatten som bas. Is och snö. Var kommer vattnet ifrån?

Skapande: Vattenfärg, måla vått i vått, droppa färg i vatten, lera och vatten m.m.

Språk: Rim, ramsor, sånger och sagor som handlar om vatten. Samtal och reflektion där barnen får chansen att utveckla sitt språk och tänkandet runt sitt lärande.

Värdegrund: Reflektion runt hur viktigt vattnet är för oss alla.

 

Kopplingar till läroplanen

 •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: