Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingspsykologi

Skapad 2018-01-30 15:47 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Psykologi
Utvecklingspsykologi är läran om hur människans beteenden, tankar, känslor och sociala förmågor utvecklas under livet. Fokus för de flesta utvecklingsteorier ligger på barn och ungdomsåren men några ser på utveckling som något som sker under hela individens liv. Några psykologiska utvecklingsteorier beskriver utveckling i form av faser som individen går igenom i vissa åldrar ett par exempel på sådana teorier är Freuds teori om den psykosexuella utvecklingen och Erik Eriksons teori om utvecklingskriser. Andra psykologiska utvecklingsteorier fokuserar på en viss egenskap, hur den utvecklas och påverkar oss. Exempel på sådana teorier är Bowlbys anknytningsteorin och Jean Piagets teori om kognitiv utveckling.

Innehåll

Matriser

Psk
Psykologi 2a - PSKPSY02a

E
C
A
Personlighets- Utvecklingspsykologi
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av personlighetspsykologins och utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Eleven redogör utförligt för delar av personlighetspsykologins och utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av personlighetspsykologins och utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Arv & miljö/ Ps Hälsa & Ohälsa
Eleven redogör översiktligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar.
Eleven redogör utförligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: