Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjärnorna vt-18

Skapad 2018-01-30 15:49 i Fiskens förskola Bollnäs
Förskola
Vår 5-års verksamhet där vi arbetar med förbedelse inför förskoleklassen

Innehåll

Nuläge

Ny termin och vi känner varandra väl nu. Vi jobbar vidare med att stärka vår gruppkänsla och har inlett ett värdegrundsarbete tillsammans med Kulturskolan. 

Mål

Bygga en gruppkänsla och "vi-känsla". Skapa kompisrelationer samt stärka den enskilde individen inför skolstarten

Syfte

Förbereda barnen inför förskoleklassen

Genomförande

Stjärngruppen bygger på nya utmaningar och aktiviteter utifrån gruppens behov såsom klippövningar, munmotorik, experiment, sång och rytmik m.m.

Arbeta mycket utifrån värdegrundsfrågor

Tillfälle 1: Besök på Kulturskolan där värdegrundsarbetet inleds

Tillfälle 2: Hela gruppen gör en utflykt till pulkabacken för att åka madrass (gruppkänsla)

Tillfälle 3: Klippövningar och bokstavsjakt (individstärkande, finmotorik

Tillfälle 4: Geometri, färg och form

Tillfälle 5: Geometri, färg och form

Tillfälle 6: Geometri, färg och form

Tillfälle 7: Spel, turtagning

Tillfälle 8: Drama

 

Dokumentation under lärprocessen

All personal ansvarar för dokumentation och vi dokumenterar löpande med foton och digitala hjälpmedel samt reflektion, enskilt och tillsammans med barnen

Ansvar

En personal från varje avdelning har huvudansvaret för 5-årsgruppen

Uppföljning

Vi följer upp och utvärderar 1 ggn/månaden

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: