Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentera i tal och skrift

Skapad 2018-01-30 16:04 i Hälsingbergsskolan Falun
Rätt att tala - vett att lyssna!
Grundskola 4 – 6 Svenska
Ibland kan det kännas hemskt att ställa sig framför en grupp och prata. Kanske är det så för dig? Kanske får du ont i magen, känner dig svag i knäna och får darriga händer. När du väl börjar prata tappar du bort orden eller tycker att det du säger låter dumt.

Hur gör man för att bli mindre nervös? Hur gör man för att få folk att vilja lyssna?

Retorik betyder talarkonst.

Under retoriklektionerna kommer du få redskap som gör dig säkrare när du talar inför en grupp. Vilket yrke du än väljer i framtiden så kommer du ha nytta av att våga tala inför andra. Det är också viktigt i vårt demokratiska land att du vågar säga vad du tycker!

Men du...

Glöm inte att det är lika viktigt att vara en god lyssnare, som det är att vara en god talare!

Innehåll

Dina mål

Efter avslutat arbetsområde är målet att du kan

Läsa:

 • läsa och urskilja den argumenterande textens struktur.
 • hitta åsikten i en text
 • hitta argumenten som stödjer åsikten

Skriva:

 • skriva en argumenterande text som följer den argumenterande textens struktur med rubrik, inledning, avslutning och signatur
 • texten innehåller en tydlig åsikt med passande argument

Tala:

 • vara en god lyssnare som kan ge bra respons till andra
 • redovisa något för en mindre grupp eller i halvklass
 • hålla ett tal där du argumenterar för din åsikt i liten grupp eller halvklass
 • använda vissa retoriska redskap för att bli en "proffsig" talare (som att tex. "inta scenen" och använda stödord på papper)
 • använda rösten och kroppsspråket som redskap för att fånga lyssnarna

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: