👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2018-01-30 16:13 i Vasaskolan Ludvika
Du kommer att få lära dig om vår jord, solen, månen och stjärnorna.
Grundskola 3 Bild Svenska som andraspråk Svenska Musik NO (år 1-3)
Vet du hur lång tid det tar för månen att gå ett varv runt jorden?

Vilken stjärnbild är du född i?

Hur ser månen ut när det är halvmåne?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du skall utveckla din kommunikativa, analytiska, begreppsliga, metakognitiva och procedurförmåga genom att:

 

 • få en förståelse för vad Big Bang är
 • lära dig om planeterna i vårt solsystem
 • kunna berätta om månens olika faser
 • kunna berätta om vad månens olika faser beror på
 • kunna berätta om hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra
 • känna till några stjärnbilder och dess namn
 • känna till varför vi har årstider

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få:

 • lärarledda lektioner
 • titta på faktafilmer 
 • läsa enkla faktatexter
 • dokumentera med text och bild
 • arbeta enskilt, i par eller i grupp
 • arbeta med sånger om rymden
 • besöka 2047 Science Centers planetarium i Borlänge 

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att:

 • samtala
 • diskutera
 • dokumentera

Hur du får visa vad du kan:

Genom att:

 • samtala
 • diskutera
 • dokumentera
 • efter varje moment skriva och illustrera det du lärt dig

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  SvA  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv Mu Bl SvA
Rymden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp(begreppslig förmåga)
Du kan med stöd av lärare förklara vad några begrepp betyder.
Du kan de flesta begreppen inom området.
Du kan de flesta begreppen och kan sätta in dem i ett sammanhang.
Samtala (kommunicera)
Du deltar i samtal utifrån frågor från lärare.
Du deltar i gruppdiskussioner.
Du deltar i samtal och uttrycker egna åsikter.
Dokumentation (metakognitiv och analytisk)
Du kan med stöd av lärare dokumentera med ord och bild.
Du kan själv dokumentera med bild och meningar.
Du kan dokumentera med egen text.
Undersökning (procedur)
Du kan med stöd av lärare på ett enkelt sätt beskriva hur solen , månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Du kan för läraren beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Du kan inför gruppen beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra så att mottagaren förstår.