Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmskapande med It- klubben

Skapad 2018-01-30 16:18 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola F – 5
Med IT- klubben kommer du att få lära dig mer om filmskapande och berättande med hjälp av digitala verktyg.

Innehåll

 

 

Varför?

Undervisningen på fritidshemmet ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med olika språkliga uttrycksformer.

Att skapa med hjälp av digitala verktyg är något alla elever skall få möjlighet att pröva.

Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Eleverna ska ges förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. 

Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att använda matematik för att beskriva omvärlden och lösa vardagliga problem.

Vad?

Du kommer att få lära dig mer om hur du kan skapa film på Ipad i apparna Imotion, Greenscreen, Imovie och  Sock Puppets. 

Du kommer också att få träna dig på att samarbeta med dina kamrater på Solen och tillsammans med dem hitta  lösningar på problem och utmaningar.

Du kommer att få träna kreativitet, pröva egna idéer och utveckla dem och använda din fantasi.

Hur?

På måndagar och onsdagar innan mellanmålet kommer eleverna få jobba med filmskapande. Aktiviteten sker i halvgrupp men eleverna kommer att delas in i små grupper om ca fyra för att möjliggöra samarbete. Aktiviteten innehåller flera moment; Gemensam uppstart och genomgång av arbetspass, vad som skall göras och hur länge och med vem.

I mindre grupper får eleverna arbeta fram en filmidé, göra ett manus i bildform, skapa karaktärer i lera, lego eller annat lämpligt material, lära sig hur filmprogrammet på Ipaden fungerar samt filma och skapa färdig film.

Eleverna kommer att ha tillgång till Ipads under övriga dagar i veckan också då de har möjlighet att färdigställa påbörjade filmer eller skapa nya. Pedagogerna kommer att introducera nya Appar för filmskapande allt eftersom och stötta eleverna i att våga sig på allt större utmaningar.

Anpassningar

Alla elever på Solen har tillgång till ett bildschema på väggen utanför Solen där de ser hur varje dag i veckan är planerad. Här finns även gruppindelningarna uppsatta.

Några elever förbereds individuellt under skoldagen på vad som kommer att hända på fritidstid.

Varje aktivitetspass inleds med en genomgång av vad som skall göras, vad som skall läras, med vem och hur länge och vad som skall hända när aktiviteten är klar.

De små grupperna eleverna skall arbeta i kommer att vara sammansatta av pedagoger för att skapa så trygg lärmiljö som möjligt för alla elever.
Uppföljning/utvärdering

Aktiviteten kommer att dokumenteras med hjälp av foto och skriftlig dokumentation.

Utvärdering sker med hjälp av observationer av pedagog under pågående aktivitet som dokumenteras skriftligt efter varje tillfälle.

Vid fritidsråd kommer eleverna kontinuerligt få frågan hur de upplevt aktiviteten samt vad som varit bra/ kan förbättras.
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: