Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grottans grovplanering vt-18

Skapad 2018-01-30 17:05 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Språklust, matematik och barns inflytande.

Innehåll

Grottan nuläge

Gruppen består av 18 barn och 3 pedagoger och när vi har planeringstid får vi hjälp av Maria Imrell.

Språklust

Vi kommer att fortsätta jobba med språket på våra samlingar t.ex rim och ramsor, sång och sagor.

Vi kommer att uppmärksamma flerspråkigheten i gruppen under dagen.

 

Arbetssätt

Pedagogerna turas om med 1 vecka i taget ( lilla och stora samlingen) Använda böcker, IPad och boken "Språklust" och "Flerspråkighet Alla barn, alla språk, alla dagar!"

Göra en språkkarta över olika språk på vardagsord.

Språkkartan blir på en vägg i matrummet i den inre hallen till en början.

Barns inflytande

Barnen fortsätter med egen planering. Denna termin med en egen samling som de håller i. Alla barn får vara med och påverka sin dag.

Arbetssätt

5-åringarna är med och planerar och utvärderar med oss pedagoger under vår planeringstid. Vid morgonens samling ges möjlighet för barnen att välja hur deras dag ska se ut i den mån det går.

Vi tänker också arbeta med matematik under samlingar och i olika aktiviteter under dagen, t.ex pärlarbete, skogen, gympan, snickring, utelek och i sång och ramsor.

Matematiken har vi fått med i de aktiviteter vi tänkt.

Allas lika värde

Vi vill lyfta allas lika värde och väljer att bemöta alla på ett likvärdigt sätt.

Grupper

5-årsgruppen Smurfarna torsdag f.m med Lyan. Ansvarig: Katarina och Jenny

Gympa för 5-åringar varannan tisdag f.m med Lyan. Ansvarig: Annika och Susanne

Mellangympa varannan tisdag f.m med Lyan. Ansvarig: Eva och Catarina

Gympagrupperna har vi fram tills det är dags för Mulle.

Snickargruppen för 5-åringarna måndag f.m Ansvarig: Eva

Pysselgrupp med mellan och de yngre barnen 1 dag i veckan. Pedagogerna turas om.

Smurfgruppen har Eva S tagit över under våren.

Föräldrasamverkan

Vi pedagoger för en kontinuerlig dialog med föräldrarna varje dag och bibehåller ett bra samarbete mellan hem och förskola.

Genom utvecklingssamtal får vi ett djupare samspel kring barnets förståelse, utveckling och lärande.

Planerar även en grillkväll som avslutning på terminen.

Grillkvällen blir skjuten till september och då även nya föräldrar får träffas och vi tar då också föräldrainformationen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: