Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA: kategorier, ord och begrepp, samt uttal, åk 1-2

Skapad 2018-01-30 17:37 i Vågbroskolan åk F-3 Söderhamn
Denna PP bygger på några av de punkter som är specifika för kursplanen i SVA
Grundskola 1 – 2 Svenska som andraspråk
Bas/vardagsord som används i skolan och hemmet, dessa ords betydelseomfång och kategorisering.

Innehåll

Kursplanens syfte

 

Konkretisering av syfte


Genom att eleverna får lära sig fler ord och begrepp, dessutom metoder för att  förstå och göra sig förstådda när det svenska språket inte räcker till kommer de att öka sin förmåga:

att uttrycka sig på svenska i både tal och skrift,

att förstå det de läser och det de hör.

Arbetssätt / Undervisning

Vi kommer att  tillsammans läsa  och diskutera olika texter, både skönlitterära och från skolans läroböcker, vi kommer att fokusera på  nya ord och begrepp som vi möter i texterna.
Vi kommer att träna nya ord och begrepp, samt hur de kan klassificeras och uttalas, bland annat genom praktiska övningar, lekar och spel avsedda för detta ändamål.

Bedömning / Dokumentation

Flera av de nya ord och begrepp vi arbetar med  dokumenteras genom att  eleverna samlar sitt arbete i häften eller skrivs i en ordbok.
Elevernas språkutveckling bedöms kontinuerligt och dokumenteras löpande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med elevens modersmål, till exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat språk.
  SvA  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: