Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva egna veckobrev

Skapad 2018-01-30 19:38 i Hanvikens skola Tyresö
Det här är den mallen som vi i Tyresö utgår från när vi startar upp ett nytt områden med eleverna kopplat till Lgr11. Kopiera mallen och döp om den genom att markera texten "Tyresö LPP-mall, Lgr11" och skriv över. Välj Lgr11 och koppla därefter mot önskade ämnen och skolår. Skriv sedan över denna text med din beskrivning av LPP´n. Spara utkast och publicera sedan din LPP.
Grundskola 4 Svenska
Svenska- skriva egna personliga veckobrev om mailas hem varje fredag till föräldrarna.

Innehåll

1. Konkreta mål- elevdel

 • Kunna skriva ett brev med inledning och avslut.
 • Kunna beskriva och ge detaljer i sin text.
 • Utveckla meningsbyggnad.
 • Utveckla sin stavning.
 • Formulera sig i skrift, ej talspråk.

2. Undervining/arbetssätt- elevdel

Eleverna skriver sitt egna personliga veckobrev varje fredag som sedan mailas hem till föräldrarna. 

Varje lektion börjar med att läraren går igenom vad som eleverna har arbetat med under veckan. Innan eleverna får börja skriva visar läraren ett gott exempel av en elevs veckobrev och går igenom vad den eleven har skrivit bra.

Därefter börjar eleverna att skriva sina brev på chromebooks. Efter halva tiden bryter vi skrivandet och eleverna får nu under 5 minuter gå runt och läsa varandras texter för att få inspiration av andra. 

3. Bedömning- elevdel

 • Läraren läser igenom varje elevs veckobrev varje fredag och ger återkoppling på deras texter genom "två stjärnor och en önskan-metoden".
 • Eleverna tittar igenom responsen från läraren innan ett nytt veckobrev skrivs. 

4. Övergripande mål från del 2.2 "Kunskaper"- LGR 11

Här gör du kopplingar till de övergripande målen i del 2.2.

5. Syfte- LGR 11

Här skriver du in syftet från läroplanen samt gör kopplingar till densamma.

6. Centralt innehåll- LGR 11

Här gör du enbart kopplingar till läroplanens centrala innehåll.

7. Kunskapskrav- LGR 11

Här gör du kopplingar till aktuella kunskapskrav.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: