Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi skriver faktatexter

Skapad 2018-01-30 20:06 i Vessigebroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 2 Svenska som andraspråk
Vi skriver faktatexter om djur i världen

Innehåll

Vi arbetar med och utvecklar förmågan:

 • att skriva 
 • använda och förstå faktatexter

Du visar att du kan genom att:

 • läsa och förstå en faktatext och sedan skriva en egen faktatext med hjälp av stödord

Såhär arbetar vi när vi tränar:

Först tränar vi tillsammans på att läsa och förstå en faktatext och sedan skriver vi en faktatext utifrån stödord.

Därefter tränar du på samma sätt tillsammans med en kamrat.

Sedan skriver du på egen hand.

Du kommer att få skriva flera faktatexter om olika djur.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: