Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinter

Skapad 2018-01-30 21:03 i Hedeskolan Tanum
Hur gör djur och växter för att överleva under den kalla årstiden? Hur ser det ut på olika platser i vårt land? Vad behöver vi människor tänka på när det är vinter?
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Du kommer under slutet av höstterminen och början av vårterminen få lära dig mer om årstiden vinter. Hur lever djuren på vintern? Vilka tecken i naturen är typiska för vintern? Vilka ord och begrepp är typisk för årstiden?

Innehåll

Mål – Övergripande (normer och värden, kunskaper, ansvar och inflytande) och konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • hur olika djur gör för att överleva vintern.
 • ge exempel på växter som är gröna året om.
 • berätta om några djur som går i dvala under vintern.
 • känna igen några spår från olika djur.
 • isvett och berätta vad man ska tänka på när man är på isen.
 • känna till några vintersporter.
 • känna till några vintergröna växter.
 • känna igen några träd genom att titta på deras knoppar.
 • känna till några begrepp som; vinter, smälta, frysa, frost, tö, klimat, dvala, vintersömn, flock, rovdjur, byte, föda, rovdjur, ide, flyttfåglar, stannfåglar, kamouflage mfl.

 

Dokumentation

Du får visa vad du lärt dig genom att ....

 • du kan svara på frågor och göra arbetsuppgifter som bygger på filmer och faktatexter om vintern.
 • du kan berätta för din lärare och dina klasskamrater om det du har lärt dig-.
 • du deltar i diskussioner om vad som händer med djuren och växterna på vintern.
 • du kan dokumentera med bild och text om det du har lärt dig.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: