Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från luft till ljud och ljud till luft

Skapad 2018-01-31 08:32 i Tegelbrukets förskola Svedala
Förskola
Från luft till ljud!

Innehåll

Pedagogisk planering för Katthult

 

Upprättat den 31/1… av….Katthult

 Utvärderingen av vår pedagogiska planering leder oss till att utforska ljud genom luft. Vårt arbete med musik och luft har skapat ett intresse hos barnen om hur olika ljud låter och vad kan vi höra. 

 

 

 

Var är vi? (Nuläge/syfte)

Vi har hittills arbetat med fenomenet luft och känner att arbetet dras naturligt mot utforskandet av ljud. Barnen ställer frågor som  ”varför låter vinden?” ”Varför hör man inte fåglarna nu?”. Att undersöka om fåglarna eller vinden gör att luft och ljud hör ihop.

Vi ska fortsätta att arbeta med det fysikaliska fenomenet luft men utvidga det med hjälp av ljud. Barnen är nyfikna och intresserade om fåglar, vinden, musik, dans osv. vilket gör att ljud blir en del av undervisningen.

 

Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?)

Utöka förståelsen för luft genom att utforska olika ljud så barnen får en ökad förståelse för det fysikaliska fenomenet ljud och luft gör att ljud blir en del av undervisningen men vi bestämmer att inrikta oss på att undersöka ljudvågor. 

Vi vill fortsätta att arbeta transdiciplinärt och stärka barnens förmågor att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama och med hjälp av olika experiment. 

Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

Att barnen på ett lustfullt och nyfiket sätt undersöker och ställer hypoteser så att vi kan utforska vidare inom fysik.

 

 

Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion)

Vi ska börja med att lyssna på olika ljud, leta efter ljud utomhus, utföra olika aktiviteter inomhus som har med ljud att göra. Vad kan vi höra eller inte höra? Hur mår man av att lyssna på olika sorters musik?, hur låter olika fåglar och vinden? Vad är en ljudfrekvens och hur kan vi se ljudvågor? Vi vill att barnen har inflytande och låter barnens frågor och funderingar styra över undervisningen. 

Vi vill göra barnen uppmärksamma på att lärplattan är ett verktyg för att undersöka med och ta reda på fakta.

Vi ska dokumentera med hjälp av film och fotografering och unikum .

 

 

Hur blev det? (Utvärdering/Analys/Hur går vi vidare?)

 

 

 


Övrigt

 

 

 Vi fortsätter att fokusera på barnens förmågor kring intersubjektivitet och självbild samt exekutiva funktioner.

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: