Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, decimaltal och procent, sannolikhet och kombinatorik åk 6

Skapad 2018-01-31 09:23 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Vi jobbar med bråk, jämför och storleksordnar dem. Vi ser hur bråk, procent och decimaltal hör ihop.
Grundskola 6 Matematik
Du kommer att få jobba med bråk och jämföra och storleksordna dem. Du kommer att få lära dig hur procent, bråk och decimaltal hör ihop. Du kommer också att använda de fyra räknesätten och på olika sätt räkna med bråk, procent och decimaltal. Du kommer också att arbeta med sannolikhetslära och kombinatorik.

Innehåll

Hur ska vi lära oss detta?

 • genom praktiska övningar
 • genom genomgångar/presentationer av nya moment
 • genom enskilt arbete och arbete i lärpar/grupp

 

Vad vi ska lära oss. 

 • Läsa och skriva bråk
 • Jämföra och storleksordna bråk
 • Räkna ut en del av ett visst antal, tex en tredjedel av 18
 • Skriva bråk som decimaltal
 • Positionssystemet för tal i decimalform, med tiondel, hundradel och tusendel
 • Räkna med procent och se hur det hör ihop med decimaltal och bråk
 • Hur sannolikhet hör ihop med bråk och procent och hur man räknar sannolikhet
 • Kombinatorik, med hjälp av tabeller, träddiagram och multiplikation

Hur du får visa vad du kan:

 • på lektionerna genom ditt fortlöpande arbete
 • genom att vara muntligt aktiv vid genomgångar
 • på provet och andra bedömningsuppgifter

 

Det här kommer att bedömas:

 • ditt arbete på lektionerna såväl praktiskt som teoretiskt
 • din medverkan i muntliga diskussioner
 • ditt resultat på provet och andra bedömningsuppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matris

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Lösa problem med strategier & metoder
- procent - bråk - sannolikhet - kombinatorik
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Växla uttrycksform & resonera om begreppens relation
- jämföra och storleksordna bråk, procent, decimaltal - använda bråk och procent vid sannolikhetslära
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja & använda matematiska metoder
- räkna med bråk, procent, decimaltal - räkna med sannolikhet
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik och sannolikhet med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, och sannolikhet med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik och sannolikhet med mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
- visa uträkningar - muntlig förmåga (samtal, redogörelse, resonemang) - träddiagram, tabell (kombinatorik) - bilder av bråk, procent, decimal
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, diagram och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, diagram och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, diagram och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: