Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet: Självporträtt, fortsättning, vårterminen 2018

Skapad 2018-01-31 09:36 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Du ska få arbeta med färger och färgblandning. Du ska få skapa bilder med olika tekniker och olika material. Du ska få titta på bilder som olika konstnärer gjort.
Grundsärskola 4 – 6 Estetisk verksamhet
Du ska få arbeta med att skapa ansikten och göra självporträtt.

Du ska få skapa ansikten och självporträtt med olika tekniker och material.

Vi ska tillsammans samtala och berätta om bilderna vi gör

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • teckna ditt ansikte
 • skapa ett ansikte i olika tekniker och material.
 • utveckla dina kunskaper om färger och former med utgångspunkt från ditt eget ansikte
 • delta i samtal och berätta om bilder

Det här ska vi göra

 

 • Du ska få arbeta med att göra ansikten och självporträtt på olika sätt.
 • Du ska få rita, klippa, klistra, måla och skulptera med flera olika material och tekniker.
 • Du ska få arbeta med ansikten i bilden, textilslöjden och träslöjden.
 • Du kommer att få studera ditt och kompisarnas ansikten och jämföra dessa.
 • Du ska få fotografera med digitalkamera.
 • Vi ska samtala om bilder.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • använda olika material.
 • använda olika tekniker.
 • skapa bilder på egen hand, fritt skapande.
 • skapa bilder efter förebild, att härma.
 • berätta något om bilder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-9
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-9
 • Fotografering och filmande.
  ES  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  1-9

Matriser

ES
ESTETISK VERKSAMHET Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

----->
----->
----->
----->
SKAPA
...genom bild
Deltar i skapande aktiviteter. Behöver handledning i processen.
Deltar tillsammans med andra i olika skapande aktiviteter. Genomför moment efter instruktioner. Behöver viss handledning i processen.
Skapar med hjälp av olika estetiska uttrycksformer och tekniker. Har ibland egna idéer om hur arbetet ska utformas. Behöver inspiration och exempel. Arbetar både självständigt och tillsammans med andra och anpassar sig till olika sammanhang.
Skapar med hjälp av olika estetiska uttrycksformer och tekniker utifrån egna val. Planerar, genomför och slutför sin idé både på egen hand och tillsammans med andra.
VÄLJA OCH ANVÄNDA
...olika material, tekniker, redskap.
Deltar i att använda givna material, metoder och redskap/verktyg för att skapa. Behöver handledning.
Väljer och använder ibland lämpliga metoder och redskap/verktyg för att skapa. Behöver viss handledning
Väljer och använder lämpliga redskap och arbetsmetoder för att skapa. Sätter personlig prägel på det estetiska skapandet.
Väljer och använder lämplig estetisk form utifrån syfte och sammanhang. Använder erfarenheter och nya kunskaper inom den estetiska verksamheten. Arbetar kreativt på eget initiativ
ANVÄNDA ORD, BEGREPP OCH SYMBOLER
...inom ämnesområdet
Identifierar/känner till enkla ord, begrepp, symboler inom väl kända/bekanta ämnesområden. Behöver hjälp med att använda och sätta ord, begrepp och symboler i rätt sammanhang.
Förstår och använder enkla ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden. Behöver viss hjälp med att använda och sätta dem i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Förstår och använder ord, begrepp och symboler inom både kända och mindre kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: