Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott Bollbana, Skinnefjällsskolan

Skapad 2018-01-31 10:45 i Gemensamt Härryda Härryda
Grundskola F – 3 Svenska Idrott och hälsa
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Undervisningen skall även skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Innehåll

Mål

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors väl­ befinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. 

Arbetets innehåll

Du kommer att få träna på olika motoriska rörelseförmågor med hela din kropp tillsammans med en boll. Med hjälp av redskap och material som finns i idrottshallen kommer fokus att ligga på kroppskontroll och att kunna hantera en boll. 

 

Arbetssätt

Du kommer att få genomgå en hinderbana tillsammans med en boll. Din uppgift är att ta dig runt hinderbanan, på, under, mellan och i de olika redskapen. Du kommer främst att få träna din smidighet, kroppskontroll, koordination och balans. Du kommer med din boll träna på att rulla, studsa, krypa, balansera och att pricka. 

 

 

1. På en bänk- rulla bollen på den smala delen och försök att få bollen att rulla hela vägen från början till slut. Ta emot bollen i änden av bänken. 

2. Mellan flera koner- studsa bollen mellan konerna som i slalomgång. 

3. Under bänkar + matta- kryp under medan du rullar bollen på/över mattan. Ta emot bollen på andra sidan. 

4. På en bänk- gå balansgång på den tjocka delen och studsa bollen framför dig. 

5. I rockringar- studsa din boll i rockringen framför dig, genom hela rockrings-hagen. 

6. I en pallplint- stå en bit ifrån pallplinten och försök att pricka bollen i plinten. Gör detta en gång, gå sedan vidare till nästa moment. 

 

Efter varje station med redskap, går eleven vidare till nästa station. De går alltså som i en hinderbana och stannar inte kvar på samma station. De kommer att gå runt. 

 

Avslutning 

Beroende på den tid det finns kvar av idrottslektionen har vi ibland avslappning i form av lugn musik där eleverna ligger ner avslappnade och blundar på golvet. 

 

Utvärdering

Vi kommer att utvärdera lektionen tillsammans med barnen efter lektionen och fråga hur dem tyckte att det gick, vad var lätt, vad var svårt, lärde du dig något nytt? Vad var roligt, mindre roligt? Vad kan bli bättre?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • stimulera, handleda och ge extra anpassningar eller särskilt stöd till elever som har svårigheter
  Gr lgr11
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: