Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olympiska spelen

Skapad 2018-01-31 10:51 i Bäckängens förskola Bengtsfors
Förskola
Ett lustfyllt lärande om OS för barn 3-5år. Vi tände OS-elden och kämpade i sporter som storslalom, skidskytte, curling och backhoppning. För väl genomförda prestationer så delades pokaler och diplom ut på prispallen.

Innehåll

BAKGRUND

I februari 2018 kommer vinter OS spelas i Sydkorea. Barnen kommer då troligen att i olika sammanhang möta begreppet. För att ge barnen en större förförståelse så anordnades en vinterolympiad på avdelningen.

Förutom att lära sig nya begrepp så står också rörelse och gruppstärkande i fokus. Därför valde vi att bjuda in de barn som enligt schema var lediga. De var välkomna under tiden som vi genomförde OS.

Då det fanns snö bestämde vi oss föratt genomföra OS omgående eftersom regn väntades. Vi hade inte mycket tid så fick vi påskynda planeringsprocessen. 

 

MÅL

Att barnen:

•ska få ökad kunskap om ord och begrepp. 

•på ett lustfyllt sätt använda kroppen i olika sporter.

•ska få ökad gemenskap i gruppen och som individ våga vara i centrum.

 

METOD

FÖRBEREDELSER

Först valde vi fyra grenar som vi kände var genomförbara.

Det blev storslalom, backhoppning, skidskytte och curling. Vi pedagoger valde på grund av tidsbrist att göra alla förberedelser för de olika sporterna.

Storslalom: Där behövdes pulka/stjärtlapp och några plaströr (storslalomportar). 

Skidskytte: Ett par längdskidor med stavar och tre bollar i ett bollrör (rör till tennisbollar)  att hänga på ryggen även mjölkkartonger att skjuta ner.

Curling: Isstenar med handtag skapades i runda burkar, ett par dagar i frysen. Till curling behövdes också en vaxduk med uppmålat bo (måltavla).

Backhoppning: En plastback och lite flaskfärg i blomspruta.

 

Som pris sprayades champagneglas med guldfärg och en etta målades på. Diplomen skrevs utifrån en mall i pages.

 

Barnen fick vara med i processen genom att förbereda flaggor och OS-facklor. Vi pedagoger valde att skriva ut ett antal olika flaggor. Valet av vilka flaggor som skrevs ut gjordes utifrån olika nationaliteter i gruppen och tidigare erfarenheter. Barnen fick sedan välja vilka de ville måla. När de hade målat färdigt så fick barnen klippa ut dem och vi pedagoger laminerade dem eftersom de skulle hänga ute. OS-facklorna tillverkades av hushållsrullar inlindade i aluminiumfolie. Eldslågorna fick barnen riva av creppapper i orange och gult. Alla barn gjorde var sin.

 

GENOMFÖRANDE

Vi pedagoger gjorde klart OS-området på vår planering.

 

Invigning

Alla barn (denna dag 13 stycken) samlades och vi hade en gemensam uppvärmning. Alla idrottsmän och idrottskvinnor värmer upp före utövandet av sin sport. Sedan ställdes barnen på ett led med sin fackla i handen för att sedan till låten ”We are the Champions” tåga bort på ett led för att tända den stora OS-elden (alla barnens facklor bildade en stor gemensam eld i en kruka).

Därefter genomfördes storslalom, där barnen åkte en i taget, genom tre portar.

Skidskytte stod på tur. Vi pedagoger hade spårat en väg på ca 5 meter och i slutet på sträckan fanns det uppställda mjölkkartonger för prickskytte.  Barnen skulle en i tagen få på sig skidor och hänga bollröret på ryggen, sedan färdas sträckan fram till skjutvallen och ta fram sina tre bollar och försöka träffa kartongerna. 

Curling varje barn fick två isstenar som de skulle svinga så nära boet på duken som möjligt. Vi hade inte några barn som sopade.

Backhoppning där fick ett barn i taget ställa sig på backen och hoppa så långt som möjligt. Vi pedagoger hade målat upp en ruta i snön för att göra området lite mer tydligt.

Eftersom sporterna kräver olika mycket hjälp av pedagogerna vid genomförandet så valde vi att göra en sport i taget där barnen i tur och ordning fick genomföra den. Resten av tiden handlade om att träna på att stå i kö eller vänta på att alla skulle bli klara och samtidigt heja fram sina kamrater.

Prisutdelning

Alla barn och pedagoger samlades och vi ropade fram ett barn i taget som fick kliva upp på prispallen och ta emot en pokal för väl genomförda prestationer. Diplomet fick vi övelämna inne för regnet hade redan kommit.

 

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

 

ANALYS OCH UTVECKLING

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: