👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bollsporter

Skapad 2018-01-31 11:19 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Basketboll Fotboll Innebandy Handboll
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Efter att jag har frågat runt i klasserna vad elever vill göra på idrotts lektionerna så har en hel del nämn basketboll, fotboll, innebandy och handboll. Därför blir vecka 4 och vecka 5 ägnat åt dessa bollsporter. En lektion per sport.

Innehåll

Tidsperiod

Vecka 3 och vecka 4 vårterminen 2019

Syfte/förmågor att utgå ifrån

 Se nedan

 

Centralt innehåll

Se nedan

Kunskapskrav och bedömning

 Se nedan

Så här kommer vi att arbeta:

Varje lektion börjar med en uppvärmning av antingen en lek som t.ex. jaga eller idioten.

Därefter så är övar eleverna på att ta sig igenom olika koner och banor med diverse redskap som tillhör de olika bollsporterna. Sedan övar de på att passa till varandra. Sedan förklaras reglerna och därefter spelar de korta matcher mot varandra.

 

Hur allt detta kommer att ske kan variera beroende på gruppen, storlek på salen och antal deltagare. 

 

Vi tittar på följande förmågor

Att du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och att du varierar och anpassar dina rörelser till aktiviteten.

 

Att du kan samtala om dina egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

 

Elevens ansvar och inflytande

Du ska ha med dig nödvändig utrustning inför varje lektion, lyssna vid genomgångar och samlingar och vara aktiv på lektionerna.

Du som elev får gärna komma med förslag på lämpliga uppvärmningsövningar/lekar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6