Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönekriterier 2018

Skapad 2018-01-31 11:35 i PO centrum förskolor medarbetarsamtal/kommunikation Kungsbacka Förskola & Grundskola
Medarbetarsamtal
Inför bedömningssamtal v 6, förbered dig genom att skriva i din reflektioner i mallen.

Innehåll

Lönekriterier HT 2017 

 

Jag samarbetar 

Vi strävar alltid efter att ta fram det bästa hos varandra! Vi delar med oss av våra erfarenheter och arbetar prestigelöst tillsammans. Inte bara för att det är effektivt, utan också för att jobbet blir så mycket roligare då. 

 

Bedömningskriterium 

Förväntat  
 

Utmärkt 

Excellent 

Under förväntan 

 

Delar med mig av min kunskap och bidrar till andras utveckling 

 

 

 

 

 

Tar på mig arbetsuppgifter snarare än blir tilldelad 

 

 

 

 

 

Samarbetar med andra för att ett nå bättre resultat 

 

 

 

 

 

Jag tänker nytt 

Vi jobbar målmedvetet för att skapa nya möjligheter. Vi siktar högt och tänker fritt! Så våga pröva nya banor, testa de idéer du brinner för, utmana dig själv. Det kommer att inspirera andra på samma sätt som du inspireras av dem och av omvärlden. 

 

Bedömningskriterium 

Förväntat  
 

Utmärkt 

Excellent 

Under förväntan 

 

Jobbar målmedvetet för att skapa nya möjligheter 

 

 

 

 

Utmanar mig själv och andra att tänka nytt  

 

 

 

 

Tar initiativ till att lösa problem 

 

 

 

 

 

Jag välkomnar  

Vi anstränger oss för att alla ska känna sig välkomna, sedda och hörda. Varje nytt möte ger oss energi och vilja att utvecklas för att bli ännu bättre på det vi gör. 

 

Bedömningskriterium 

Förväntat  
 

Utmärkt 

Excellent 

Under förväntan 

 

Bidrar till att alla känner sig välkomna 

 

 

 

 

Bemöter människor så de känner sig sedda och hörda 

 

 

 

 

Välkomnar synpunkter och ser det som en möjlighet till utveckling 

 

 

 

 

 

Behov av verksamhetsspecifika bedömningskriterier  

När verksamhetsspecifika bedömningskriterier finns/behövs ska de förankras i berörda ledningsgrupper inom förvaltningen. 

 

 

Bedömningskriterium 

Förväntat  
 

Utmärkt 

Excellent 

Under förväntan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattande bedömning 

 

Bedömningskriterium 

Förväntat  
 

Utmärkt 

Excellent 

Under förväntan 

 

Jag levererar 

 

 

 

 

Jag samarbetar 

 

 

 

 

Jag tänker nytt 

 

 

 

 

Jag välkomnar 

 

 

 

 

Verksamhetsspecifikt område 

 

 

 

 

 

 

 

Samtal utfört: 20___ - ___  - ___  

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: