👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, procent och proportionalitet

Skapad 2018-01-31 12:33 i Brearedsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Inom följande område kommer du att utveckla kunskaper om att jämföra tal i bråkform, att addera och subtrahera tal i bråkform och tal i blandad form, beräkningar med tal i procentform och proportionella samband.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

- Rationella tal och deras egenskaper

- Tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

- Proportionalitet och procent samt deras samband.

- Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband.

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • Räkna i matematikboken
 • Göra olika problemlösningar
 • Diskutera i grupper

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

 

Nivå 1 (Betyg E)

- Du kan lösa enkla problem på ett huvudsak fungerande sätt.

- Beskriver lösningen av en uppgift på ett huvudsak fungerande sätt

- Du har grundläggande kunskaper om de matematiska begreppen.

- Du använder huvudsak fungerande metoder för att lösa enkla uppgifter inom samband och förändring. 

- Du för till viss del resonemanget framåt i samtal och redovisningar.

 

Nivå 2 (Betyg C)

- Du kan lösa enkla problem relativt väl fungerande sätt.

- Beskriver lösningen av en uppgift på ett relativt väl fungerande sätt.

- Du har goda kunskaper om de matematiska begreppen.

- Du använder ändamålsenligt använda metoder för att lösa enkla uppgifter inom samband och förändring. 

- Du för resonemanget framåt i samtal och redovisningar.

 

Nivå 3 (Betyg A)

- Du kan lösa enkla problem på ett välfungerande sätt.

- Beskriver lösningen av en uppgift på ett välfungerande sätt.

- Du har mycket goda kunskaper om de matematiska begreppen.

- Du använder ändamålsenliga och effektiva metoder för att lösa enkla uppgifter inom samband och förändring. 

-Du för resonemanget framåt samt fördjupar och breddar dem.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bråk, procent och proportionalitet

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lösa enkla problem
Huvudsak fungerande sätt
Relativt väl fungerande
Välfungerande
Beskriver tillvägagångssätt
Huvudsak fungerande och till viss del underbyggda
Relativt väl fungerande och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Välfungerande och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Matematiska begrepp
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Använda matematiska metoder
Huvudsak fungerande och viss anpassning till sammanhanget
Ändamålsenliga och relativt god anpassning till sammanhanget
Ändamålsenliga och effektiva med god anpassning till sammanhanget
Redovisningar och samtal
Till viss del för resonemangen framåt
För resonemangen framåt
För resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem