Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet, kombinatorik och statistik

Skapad 2018-01-31 12:40 i Brearedsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Under följande område kommer du att utveckla kunskaper om sannolikhet, kombinatorik och att skapa stapel-, linje-, och cirkeldiagram.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

- kunna enkel sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, experiment eller statistiskt material från vardagliga situationer.

- Kunna enkel kombinatorik i verkliga situationer.

- Kunna använda tabeller och diagram för att beskriva resultatet från undersökningar.

 

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • Räkna i matematikboken
 • Diskutera i grupper
 • Göra olika problemlösningar

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

 

Nivå 1 (Betyg E)

- Du kan lösa enkla problem på ett huvudsak fungerande sätt.

- Beskriver lösningen av en uppgift på ett huvudsak fungerande sätt

- Du har grundläggande kunskaper om de matematiska begreppen.

- Du använder huvudsak fungerande metoder för att lösa enkla uppgifter inom sannolikhet.

- Du för till viss del resonemanget framåt i samtal och redovisningar.

 

Nivå 2 (Betyg C)

- Du kan lösa enkla problem relativt väl fungerande sätt.

- Beskriver lösningen av en uppgift på ett relativt väl fungerande sätt.

- Du har goda kunskaper om de matematiska begreppen.

- Du använder ändamålsenligt använda metoder för att lösa enkla uppgifter inom sannolikhet.

- Du för resonemanget framåt i samtal och redovisningar.

 

Nivå 3 (Betyg A)

- Du kan lösa enkla problem på ett välfungerande sätt.

- Beskriver lösningen av en uppgift på ett välfungerande sätt.

- Du har mycket goda kunskaper om de matematiska begreppen.

- Du använder ändamålsenliga och effektiva metoder för att lösa enkla uppgifter inom sannolikhet. 

-Du för resonemanget framåt samt fördjupar och breddar dem.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Sannolikhet, kombinatorik och statistik

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan lösa enkla problem
Huvudsak fungerande
Relativt väl fungerande
Välfungerande
Eleven kan beskriva tillvägagångssättet och föra resonemang om resultatets rimlighet.
Huvudsak fungerande och kan till viss del underbygga resonemanget
Relativit väl fungerande och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Välfungerande och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Eleven har kunskaper om de matematiska begreppen
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Eleven kan använda matematiska metoder tillhörande sammanhanget för att lösa enkla rutinuppgifter inom sannolikhet
Huvudsak fungerande och med viss anpassning till sammanhanget
ändamålsenligt och med relativ god anpassning till sammanhanget
ändamålsenligt och effektiva metoder samt med god anpassning till sammanhanget
Redovisningar och samtal kan eleven för och följa matematiska resonemang
Till viss del
För resonemanget framåt
För resonemanget framåt samt fördjupar och breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: