Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen,hälsa och kost

Skapad 2018-01-31 12:46 i Tanumskolan 7-9 Tanum
År 8
Grundskola 7 – 9 Biologi
Din kropp är en av de mest fantastiska organismer som finns på jorden. Du består av tiotusentals miljarder små celler som alla har ett eget liv. Cellerna samarbetar och bildar tillsammans olika organ och organsystem - människokroppen. Du kommer att lära dig om hur din kropp fungerar.

Innehåll

Arbetsområde

Vår kropp är en fantastisk maskin. Tänk på allt den kan göra samtidigt utan att du behöver tänka på det, hjärtat slår, vi andas, blodet åker runt i blodådrorna, maten tar sig in genom munnen men vart tar den vägen sedan? Varför blir vi sjuka ibland? Varför ska vi äta och sova? Varför är blodet rött? Detta och mycket mera kommer du att få svar på när vi lär oss mera om hur vi fungerar.

Elevens mål

Eleven ska: -kunna vilka näringsämnen vi behöver äta för att vår kropp ska må bra ex. kolhydrater, fetter, proteiner och vitaminer -veta "i stort" vilken slags föda som innehåller ovanstående näringsämnen, t.ex. att kött innehåller mycket proteiner -veta att det finns olika typer av celler i kroppen, ex. muskelceller, fettceller, hudceller och blodceller -kunna några av kroppens viktigaste organ, deras uppbyggnad och funktion och hur de samverkar medvarandra,ex. hjärtat, matspjälkningsapparaten, blodomloppet och lungorna -känna till några av våra vanligaste "folksjukdomar" ex. diabetes (sockersjukan) och hjärt/kärlsjukdomar samt om hur vi kan förebygga att drabbas av dessa -kunna veta skillnaden på virus och bakterier och hur vi kan undvika smitta och infektioner genom att ex. vara noga med handhygien - hur din livsstil påverkar din hälsa -kunna utföra och dokumentera laborationer under arbetsområdet -delta vid diskussioner som rör arbetsområdet

Så här ska vi arbeta

Lärarledda genomgångar. Filmer. Diskussioner. Dissektion ett hjärtslag.En hälsolaboration/undersökning som genomförs hemma men planeras ,skrivs och reflekteras under lektionstid.En gruppdiskussionom om resistenta bakterier,virus,vad som händer när man tex. får en infektion i ett finger m.m. ( fakta sökes under lektionstid) .

 

 • Kursen kommer hållas mellan v. 34-40

Vi kommer att bedöma

Bedömning kommer att göras utifrån: -Ditt deltagande och engagemang under lektionstid. .-Din förmåga att uttrycka dig med nya ord och begrepp som du lär dig insatt i sitt rätta sammanhang både muntligt och skriftligt (labbrapport  hälsolaborationen,läxförhör, diskussioner i små grupper)) -Din förmåga att utföra laborationer utifrån instruktioner och dokumentera dessa.

Ett mindre prov på en del av kursen.

Uppgifter

 • Hälsolaboration

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Kunskapskrav i biologi, åk 7-9

Granska, kommunicera och ta ställning till information

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör: hälsa, naturbruk, ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med motiveringar som är…......... ... samt beskriver också tänkbara konsekvenser
….enkla..
...utvecklade..
...välutvecklade..
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som…
…till viss del för diskussionerna framåt.
…för diskussionerna framåt.
…för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Resonemangen är …
…enkla och till viss del underbyggda
…utvecklade och relativt väl underbyggda
…välutvecklade och väl underbyggda
Eleven kan använda informationen i diskussioner på ett…
…i huvudsak fungerande sätt.
… fungerande sätt.
…välutvecklade och väl underbyggda
Eleven kan använda informationen för att skapa texter och andra framställningar. Texterna och framställningarna är ….
…enkla och med viss anpassning till syfte och målgrupp
…utvecklade och med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
…välutvecklade och med god anpassning till syfte och målgrupp

Biologins metoder och arbetssätt

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och…
…huvudsak fungerande sätt.
…ändamålsenligt sätt.
…ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då …
…enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven för resonemang kring resultatens rimlighet. Resonemangen är….
enkla
utvecklade
välutvecklade och i relation till möjliga felkällor
och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dessutom gör eleven dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Dokumentationerna är …
…enkla
…utvecklade
…välutvecklade

Biologi i natur och samhälle

Eleven kan föra resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet. Resomangen är
enkla till viss del underbyggda och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
utvecklade och relativt väl underbyggda och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
välutvecklade och väl underbyggda och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
När det gäller några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor kan eleven….
…beskriva och ge exempel på några.
…förklara och visa på samband mellan några.
…förklara och generalisera kring några.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: