Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteSafari 2B, vt-18

Skapad 2018-01-31 13:15 i Stadsskogenskolan Alingsås
En LPP i matematik kopplad till Mattesafari Direkt 2B.
Grundskola 2 Matematik
I matematiken kommer du att arbeta med matteboken "Matte direkt Mattesafari 2B". Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i klassen. Under arbetspassen kommer du att arbeta enskilt och i mindre grupper. Genom att använda problemlösning, datorer och spel vill vi göra undervisningen lustfylld och ge en ökad förståelse för matematiken.

Innehåll

 

Mål för eleven (vad ska jag kunna)

I matrisen finns de olika delmålen för arbetet med Mattesafari 2B. När terminen är slut vill vi att du ska:

 • ha utvecklat din förmåga att avläsa en almanacka och veta hur många dagar månaderna och året har
 • kunna talraden upp till 500
 • ha utvecklat din förmåga att lägga till ental, tiotal och hundratal
 • ha utvecklat din förmåga att minska med ental, tiotal och hundratal
 • ha utvecklat din förmåga att avläsa den analoga klockan
 • ha provat att räkna med kilogram och hektogram
 • kunna 5:ans och 10:ans multiplikationstabell
 • ha utvecklat din förmåga att avläsa en termometer
 • kunna räkna med 100-hopp upp till 1000

 

Undervisning (hur ska vi arbeta)

 • Muntliga genomgångar i helklass och grupp, samt individuellt stöd för de som behöver det.
 • Enskilt arbete med matematikuppgifterna i boken.
 • Alla arbetar med grundkursen först och därefter gör eleverna en diagnos där de visar vad de lärt sig. Därefter får de ibland öva mer i Förstoringsglaset eller pröva nya utmaningar i Kikaren.

 • Eleverna jobbar enskilt med sitt matte-schema där de kan utmana sig på sin nivå

 • Praktiska övningar kopplade till det du jobbar med i matteboken.
 • spel
 • Bingel på datorn
 • problemlösning

 

 

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt när du arbetar med matteboken och praktiska uppgifter, med hjälp av bedömningsmatrisen. Vi kommer titta på:

 • Hur du behärskar talområdet 0-1000
 • Hur du behärskar olika typer av uträkningar
 • Hur du klarar av att välja rätt räknesätt
 • Hur du har kännedom om några grundläggande geometriska figurer
 • Hur du kan klockan (5-minuters intervall)
 • Hur du hanterar de praktiska situationerna kring mätning av vikt och temperatur
 • Hur du använder enheterna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: