Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP "Kompistema" Gröna Ekorren

Skapad 2018-01-31 13:22 i Pysslingen Förskolor Vårängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Under våren 2018 startade vi ett Kompistema på Gröna Ekorren. Vi kommer arbeta med tio kompisböcker med tillhörande kompiskort samt Bamses kompis-material. Utifrån barngruppens sammanställning och tidigare erfarenheter behöver gruppen stärka sin VI känsla och arbeta med relationer till varandra. Detta PP uträttas utifrån barnens överenskommelser.

Innehåll

Strävansmål:

 • Vi vill med detta tema fokusera på att barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling. 
 • Öka barnens förståelse att hantera sina och andras barns känslor.
 • Främja varje individs kamratrelationer. 
 • Skapa en trygg och glad grupp där alla barn känner sig trygga både med sina kamrater och pedagoger.
 • Ge barnen möjlighet att utveckla sitt ordförråd, begrepp och förmågan att kunna uttrycka sina känslor och tankar

 Vad ska utvärderingsdagen utmana:

 • Målet är att barnen ska få möjlighet att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna: Säga förlåt, Dela med sig, Vänta på sin tur, Samarbeta, Säga stopp. 

Vem/vilka deltar under dagen:

 • Just nu är vi sju barn och två pedagoger på Gröna Ekorren. Alla barn ska kunna delta i processerna utefter sin förmåga. 

Förberedelser:

 • Pedagogerna gör en insamling av material och tänker igenom upplägget. 

Aktiviteter:

Vi kommer arbeta med olika uttrycksformer som:

- bygg och konstruktion

- språkgrupper

- sagostunder

- skapande aktiviteter

- Sherborne övningar

- rollekar

- skogsutflykter 

Arbete med barns inflytande:

Vi ska utgå från barnens intresse och det de visar nyfikenhet på. Vi ska låta barnen vara med och välja/påverka där det är möjligt och känns konkret.

Barnens intresse och erfarenheter: 

Då barn visar stort intresse för bygg och konstruktion i många olika former kommer vårt fokus att utgå ifrån detta.

Efterarbete:

 Pedagogerna kommer dokumentera barnens tankar och reflektioner kring temat.

Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring den.

En utvärdering och reflektion av arbetet kommer göras mellan pedagogen och barn: Hur gick det? Hur fortsätter vi? Uppnåddes målen?

Samverkan med föräldrarna : genom föräldramöte i form av drop in frukost, utvecklingssamtal men även i den dagliga kontakten. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: