Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet och bråk

Skapad 2018-01-31 13:22 i Björndammens skola Partille
Grundskola 4 – 6 Matematik
Hur stor chans är det att du vinner i ett lotteri egentligen? Eller, hur stor chans är det att du vinner vid myntkastning? Detta kommer vi att ta reda på under arbetsområdet.

Innehåll

Årskurs 5 

Området kommer att sträcka sig över cirka 4 veckor.

Syfte - Du kommer ges möjlighet att utveckla ...

 • förmågan att lösa matematiska problem.
 • förmågan att se möjliga utfall och beräkna sannolikheter.
 • förmågan att se sambandet mellan bråk, decimaltal, procent och sannolikhet.
 • förmågan att addera enkla bråk och sannolikheter.
 • förmågan att förstå och använda matematiska begrepp.

Mål - Efter avslutat område ska du kunna ...

 • se möjliga utfall.

 • beräkna sannolikhet. T.ex. hur stor sannolikhet är det att jag slår en sexa på en träning två gånger i rad?
 • se samband mellan bråk, decimaltal, procent och sannolikhet.
 • addera enklare bråk och sannolikheter. T.ex. 1/3 + 1/3.
 • använda olika strategier för att lösa ett matematiskt problem.
 • använda begreppen: sannolikhet, utfall, förlänga, chans och risk.

Centralt innehåll - Du kommer att arbeta med ...

 • sannolikhet.
 • tal i bråk-, decimal- och procentform.
 • undersökningar.
 • tabeller och diagram.
 • problemlösning.

Arbetsformer - Du kommer att ..

 • delta i genomgångar i helklass.
 • arbeta enskilt med uppgifter.
 • arbeta tillsammans med klasskamrater med uppgifter.
 • arbeta med matematiska problem, en lektion per vecka.
 • utvärdera dina matematiska mål regelbundet.
 • arbeta med laborativa uppgifter.
 • arbeta med digitala läromedel (NOMP, Bingel).
 • arbeta med matematiska begrepp (veckans begrepp, muntligt). 

Bedömning - Du kommer att bedömas utifrån hur du ...

 • visar förståelse för begrepp som tagits upp under området.
 • löser problem.
 • väljer och tillämpar olika metoder och strategier.
 • kommunicerar med hjälp av matematikens uttrycksformer.
 • resonerar kring begrepp, slutsatser etc.

Du kommer att kunna visa din kunskap både under lektionstid men också genom en avslutande diagnos på området. Du kommer att ges feedback både muntligt och skriftligt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Sannolikhet och bråk

Har ännu inte nått målet
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beräkna sannolikhet
Förmågan att beräkna sannolikheten i enkla situationer.
Du kan ännu inte beräkna likformig sannolikhet.
Du kan beräkna enklare sannolikheter för endast ett utfall där sannolikheten är likformig. T.ex. hur stor är chansen att du slår en 6? Hur stor är chansen att du snurrar hjulet och får färgen blått?
Du kan beräkna sannolikheter för flera möjlig utfall med hjälp av additionsprincipen där sannolikheten är likformig.
Du kan beräkna sannolikheter för flera möjliga utfall med hjälp av additionsprincipen där sannolikheten är olikformig.
Beräkna sannolikhet
Din förmåga att beräkna sannolikheten för flera händelser som är genomförda i följd. T.ex. att slå två tärning eller snurra på två hjul.
Du kan ännu inte beräkna sannolikheten för flera händelser som är genomförda i följd.
Du kan beräkna sannolikheten för flera händelser som är genomförda i följd med hjälp av utfallstabell. Du svarar i antingen bråkform, eller procent.
Du kan beräkna sannolikheten för flera händelser som är genomförda i följd med hjälp av utfallstabell. Du kan både svara i procent och bråkform.
Du kan beräkna sannolikheten för flera händelser som är genomförda i följd med hjälp av multiplikationsprincipen.
Beräkna sannolikhet
Din förmåga att beräkna antalet troliga händelser utifrån en sannolikhet. T.ex. du snurrar hjulet 8000 gånger. Chansen att vinna är 50%. Hur många gånger borde du vinna?
Du kan ännu inte beräkna antal troliga händelser utifrån en given sannolikhet.
Du kan beräkna antal troliga händelser där sannolikheten är 100%, 50%, 25% eller 0%. Du kan inte visa hur du går tillväga.
Du kan beräkna antal troliga händelser där sannolikheten är 100%, 50%, 25% eller 0%. Du visar du hur går tillväga., du har en fungerande metod som funkar i dessa fall.
Du kan beräkna antal troliga händelser där sannolikheten är mer komplexa procentsatser. Du visar hur du går tillväga. Du har en fungerande metod som funkar generellt.
Visa tillvägagångssätt
Din förmåga att visa hur du löser en matematisk uppgift.
Du visar ännu inte hur du går tillväga när du löser ett matematiskt problem.
Du påbörjar en redogörelse av hur du löst uppgiften.
Du redogör de flesta steg i din lösning av uppgiften.
Du redogör samtliga steg i din lösning av uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: