Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olympiska vinterspelen 2018

Skapad 2018-01-31 13:30 i Stadsskogenskolan Alingsås
Vi kommer under två veckor att lära oss mer om OS.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Musik Engelska SO (år 1-3) Matematik Idrott och hälsa Svenska
Under vecka 8-9 kommer vi att jobba tematiskt med olympiska vinterspelen som äger rum i Seoul, Korea. I detta temat kommer vi att ämnesintegrera alla ämnena. De kommer att lära sig olympiska spelens historia, om flaggan. Lära sig om de olika grenarna och prova på "liknande" idrotter. Här kommer även geografi in och att lära sig engelska ord som är kopplade till OS. I matematiken tittar vi närmare på statistik och i svenskan skriv och läsuppgifter som är kopplade till temat.

Innehåll

Mål i läroplanen

Arbetet är tematiskt där svenska, SO, NO, matematik, engelska, bild, musik och idrott ingår.

konkretisering av läroplanen

Du kommer att:

 • måla bilder där vi talar om bakgrund och linjer.
 • delta i några idrottsövningar inspirerade av OS.
 • rita enkla stapeldiagram. Använda olika mätenheter samt addition och subtraktion.
 • vara med och diskutera regler vid olika i olika sporter som t.ex. handboll, segling, cykling samt varför regler finns och knyta detta till OS.
 • träna dig på begrepp som jordglob, karta, världsdel och världshav .genom att t.ex prata om den olympiska flaggan.
 • Olika material och dess egenskaper.
 • lära dig den svenska nationalsången.
 • läsa och svara på frågor om olika idrotter. 
 • ta reda på fakta om OS. Faktatexter och hur de är uppbyggda.
 • titta på film om OS.

Bedömning

Efter temat ska du kunna:

 • Berätta något om de olympiska spelen som t.ex. att det började i Grekland för länge sedan.
 • Känna igen den olympiska flaggan och berätta något om den.
 • Berätta utifrån ett stapeldiagram hur många medaljer Sverige tog.
 • Visa var på världskartan de olika världsdelarna ligger samt peka ut något stort hav.
 • Ge något exempel på regler och varför det är bra att ha regler.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: