Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvinnlig rösträtt

Skapad 2018-01-31 13:44 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Historia
Vi ser filmen Suffragette och diskuterar olika historiska och samhällsperspektiv. Bedömning - Diskussion - Inlämningsuppgift med själv- eller kamratbedömning

Innehåll

Kvinnors rättigheter nu och då med filmen Suffragette

Huvudsakligt kunskapskrav C-nivå : "Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika

tidsperioder." *Kampen för kvinnlig rösträtt är det skeende som skildras i filmen.

 

1. London på 1910-talet, hur fungerar...

- Levnadsförhållanden

- Jämställdhet och jämlikhet

- Klasskillnader

- Samhällsnormer

 

2. Viktiga personer och viktiga frågor, skriv kortfattat om... 

- Två kvinnorättskämpar (gestalter), en från nutid och en från tidigt 1900-tal.

- Vilka kvinnorättsfrågor var viktiga då och vilka tycker du är viktiga idag?

 

Omfattning

- 0,5-1 sida, Times new roman 12p, 1 radavstånd

Matriser

Hi
Kvinnlig rösträtt

Rubrik 1

Insats krävs
E
C
A
Tidsperioder & levnadsförhållanden
Eleven behöver förstärka sina grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: