Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: Geometri

Skapad 2018-01-31 13:46 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 5 Matematik
Vi lär oss om Area, Omkrets, Skala, 3D figurer, vikt enheter och volym enheter

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din

 • kommunikativa förmåga genom att du samtalar, resonerar och diskuterar om begreppen, räknesätt och hur du går tillväga
 • Begreppslig förmåga då du använder dig av begrepp och ser samband mellan begreppen som tillhör ämnesområdet
 • Analys förmåga då du föreslår lösningar, förklarar och visar på samband och du jämför likheter och skillnader
 • Metakognitiv förmåga då du löser problem, väljer mellan olika strategier och avgör rimligheten 
 • Procedurförmåga då du räknar olika uppgifter

Bedömning - vad och hur

 

Du visar i samtal och diskussioner att du kan använda dig av begreppen, att du prövar och omprövar och väljer mellan olika strategier

Du räknar olika uppgifter

Du deltar och är aktiv i olika praktiska uppgifter

Undervisning och arbetsformer

 • Vi har gemensamma genomgångar
 • Vi ser på filmer
 • Vi arbetar praktiskt och konkret
 • Du samarbetar med en eller flera kompisar där du resonerar och diskuterar
 • Du räknar olika uppgifter på papper, bok eller Ipad

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: