Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikboken Beta 5 vt18 kap.3

Skapad 2018-01-31 13:59 i Duveds skola Åre
Vi arbetar med Matematikboken åk 5.
Grundskola 5 Matematik
Vi jobbar med tid, tabeller och diagram.

Innehåll

Till dig som elev:

Du får i åk 5 på vårterminen bla. arbeta med att läsa av tid, utföra beräkningar med tid, samband mellan olika enheter av tid, avläsa och tolka tabeller och diagram.

Arbetsområdet

Tid, tabeller och diagram.

Arbetssätt

Vi har gemensamma genomgångar och därefter arbetar eleverna med gröna & blå-uppgifter eller blå & lila-uppgifter. Varje vecka jobbar vi med ett kapitel, tex 3:1, 3:2

Eleverna rättar själva sina räknehäften när de är klara med veckans mål.

När eleverna är klara med gröna & blå-uppgifterna eller blå & lila-uppgifterna jobbar de vidare med "Blandade uppgifter", "Träna mera",  "Fördjupning", "Problemlösning" eller extrauppgifter.

Vid vissa tillfällen jobbar eleverna i par med "Tema uppgifter" eller med boken "Utmaningen".

Eleverna får även möjlighet att jobba med mattespel, öva multiplikationstabeller.

Mål

Du ska :

 • kunna läsa av och ange tid.
 • kunna se samband mellan olika enheter för tid.
 • kunna utföra beräkningar med tid.
 • kunna avläsa och tolka information i tabeller och diagram.
 • kunna hur lägesmått kan beräknas och användas i statistiska undersökningar.
 • kunna förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.

 

Begrepp

Kvart, x-axel, y-axel, stapeldiagram, stolpdiagram, frekvens, linjediagram, cirkeldiagram, lägesmått, medelvärde, typvärde, median.

Redovisningsform

Eleverna arbetar med sina uppgifter i räknehäften och rättar en hel del själv.
Provräkning efter avslutat kapitel. (Tex kap 1:1-1:7)
Arbetsuppgifter på lösblad kontrolleras av läraren.

Bedömning

Enskilt arbete och aktivitet.
Deltagande i diskussioner i problemlösningsgrupper.
Provräkningar/Diagnoser.

Reflektion

Känner du att du blivit bättre på att räkna och förstå matte bättre efter dessa kapitel?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matematikboken 5 ht 15

Tal och räkning, kap 1
Du kan räkna additionsuppställning
Du kan räkna subtraktionsuppställning
Du kan räkna multiplikationsuppställning
Du kan räkna kort division
Du kan välja lämpligt räknesätt och metoder
Du kan sambandet mellan tal i bråkform och tal i decimalform
Du kan tolka tallinjer med tal i decimalform
Du kan läsa och uttrycka tal i decimalform
Jag är ibland/alltid osäker på det jag gör.
Jag är oftast/alltid säker på det jag gör.
Tal i decimalform, kap 2
Du kan sambandet mellan tal i bråkform och tal i decimalform
Du kan vilket värde en siffra representerar beroende av sin position
Du kan med hjälp av huvudräkning räkna ut tal i decimalform, med alla räknesätt.
Du kan göra jämförelser mellan tal i decimalform
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: