Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kanin och Igelkott - Teknik

Skapad 2018-01-31 14:01 i Fridhems förskola Hudiksvall
Förskola
Teknik/programmering i temat Kanin och Igelkott.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: 

Kanin och Igelkott - Teknik

Tidsperiod: 2018-02-01 till 2018-03-31

Förskolans namn: Fridhems förskola

Grupp: Sagan

Barnens ålder: 1-5 år

År och datum: 2018-01-31

 

Vilket innehåll ska behandlas?  

Att utveckla normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen samt att stimulera och utmana intresset för teknik.

Vilka målområden i läroplanen berörs?  

Normer och värden

Utveckling och lärande/teknik

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla? Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?  

Utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för teknik.

Att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.

Hjälpa barnen att visa hänsyn, respekt, turtagning och bearbeta konflikter.

Begrepp inom programmering: Höger/vänster, vrid, rakt fram, backa, radera

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Arbete med temat sker efter lunch eller när tillfälle ges.

Intervjua barnen - vad vet dem om teknik/programmering?

Vi utgår från barnens intressen och erfarenheter.

Vi lånar böcker om teknik.

Ställer i ordning en tekniklåda för de yngre med t ex burkar med lock, en dragkedja, en galge, en sko med snören etc.

Använda oss av programmering och BeeBots. Programmera varandra två och två. Brädspel. Lärplatta.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations och utvärderingsmetoder?

Dokumentation i hallen. 
Utvärderas i reflektion av pedagoger och kontinuerligt tillsammans med barnen. 

Planeringen upprättad av:

Åsa, Emma och Jossan

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: